Poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących

20.05.2022 r.

W ramach konkursu PFRON 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" opracuje, wyda oraz bezpłatnie przekaże osobom niewidomym, słabowidzącym oraz organizacjom i instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych publikację pn. „Psychologiczne aspekty pandemii oraz skuteczne metody przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez COVID-19 - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących”.

Tematyka publikacji:

I. Psychologiczne aspekty pandemii: Pandemia jako specyficzna zmiana w życiu. Wpływ pandemii na sferę emocjonalną, mentalną, behawioralną, na kontakty międzyludzkie. Pandemia jako czynnik dyscyplinujący, mobilizujący, rozwijający.

II. Negatywne skutki wywołane przez COVID-19: Covid-19 jako czynnik wywołujący poczucie dezorientacji, niepewności, poczucie osamotnienia, zagrożenia, stres, lęk, problemy emocjonalne, depresję, zaburzający kontakty międzyludzkie.

III. Skuteczne metody przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez COVID-19: Zasoby własne, wiedza, eksperci. Metody przeciwdziałania poczuciu niepewności, osamotnienia, alternatywne formy kontaktu, minimalizacja realnego zagrożenia, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, świadome wpływanie na nastrój i samopoczucie, kontakty z ludźmi, podtrzymywanie ważnych relacji, efektywna komunikacja.

IV. Wpływ pandemii na życie osób z dysfunkcją wzroku: Ograniczenia swobody osobistej, aktywności, kontaktów z ludźmi. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom ograniczeń: swoboda osobista, możliwość aktywności, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi w warunkach pandemii.

Autorką publikacji będzie mgr Małgorzata Gruszka - niewidoma psycholog, która swoje życie zawodowe związała z osobami niepełnosprawnymi. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika, jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Obecnie szkoli się w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych