PROJEKT PN. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PANDEMII... PLAKAT

24.05.2022 r.

Projekt pn.„Psychologiczne aspekty pandemii oraz skuteczne metody przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez COVID-19 - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących”.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.