Drogowskazy zdrowia - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących

Publikacja Drogowskazy zdrowia - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących powstała z potrzeby promowania zachowań prozdrowotnych, propagowania wiedzy dotyczącej chorób cywilizacyjnych oraz ich profilaktyki, a także edukacji w obszarze zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród osób niewidomych i słabowidzących.
W dzisiejszych czasach pomimo rozwoju medycyny i poprawy efektów leczenia w kraju i za granicą, statystyki chorób cywilizacyjnych są wciąż alarmujące. Uważa się, że za taki stan rzeczy odpowiada brak wiedzy oraz dostępu do właściwych informacji. Wychodząc temu na przeciw, opracowaliśmy publikację o charakterze zdrowotnym, likwidującą barierę w dostępie do informacji wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku.
Mamy szczerą nadzieję, że przekazana lektura przyczyni się do zdrowego, szczęśliwego i satysfakcjonującego życia Czytelników.
Wydawca

Poniżej udostępniamy wersję elektroniczną publikacji w dwóch formatach: HTML i TXT. Aby pobrać te pliki, zazwyczaj trzeba z menu kontekstowego tych linków wybrać Zapisz element docelowy jako. Wynika to z ustawień przeglądarki.

Do pobrania: