Liderzy o wielkich sercach i umysłach - sylwetki zasłużonych dla środowiska niewidomych

Oddajemy do Państwa rąk publikację pt. „Liderzy o wielkich sercach i umysłach - sylwetki zasłużonych dla środowiska niewidomych”. Publikacja zawiera biogramy prasowe osób, które organizując szkolnictwo, tworząc zakłady pracy, ośrodki szkolno-wychowawcze i rehabilitacyjne przyczyniły się do podniesienia poziomu życia oraz rehabilitacji polskich niewidomych.

Prezentujemy sylwetki osób, które dzięki zaangażowaniu, chęci pomagania, wiedzy i doświadczeniu utorowały niewidomym drogi do pracy, nauki i kultury.
Celem publikacji jest upamiętnienie Tych, którzy poprzez swoją działalność stworzyli szanse i perspektywy godnego życia obecnym i przyszłym pokoleniom.
Wśród zaprezentowanych postaci, są osoby, które mogą być przykładem do naśladowania dla niewidomych i nowo ociemniałych tracących wiarę w to, że bez wzroku można wiele dokonać.

Wydawca

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPublikacja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs PFRON nr 1/2022 pn. "Działamy razem", kierunek pomocy 4 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

Do pobrania: