Ludwik Braille i jego dzieło

 • Ludwik Braille - dzieciństwo, edukacja

  Życie jako dar i zadanie

  Coupvray - miejsce urodzenia Louisa (Ludwika) Braille'a - to niewielka wioska, zwana też miasteczkiem, oddalona o 45 km na wschód od Paryża, leżąCa na zboczu wzgórza. Dom Braille'ów mieści się w dolnej części wsi, w głębi małej, bocznej uliczki im. Braille'a. Na domu napis: "Otworzył niewidomym bramy wiedzy". Zbudował go w II poł. XVIII wieku dziadek Ludwika, Szymon, też rymarz.


  Czytaj więcej →
 • System Ludwika Braille'a - Geneza i rozwój

  Bezpośrednią inspiracją twórczej pracy L. Braille'a nad systemem pisma dla niewidomych było punktowe pismo "szyfrowe" Ch. Barbiera. Już projekt z 1824 r. wykazywał różnicę między ideą Ch. Barbier'a a koncepcją młodego niewidomego: Ch. Barbier oparł swoje pismo na liczbie punktów, L. Braille - na położeniu punktów i wypływającym z niego kształcie znaku.


  Czytaj więcej →
 • Historia pisma Braille'a w Polsce

  W latach 1864-1865 podjęto próbę wprowadzenia do Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie systemu L. Braille'a - nieudaną z powodu nieprzystosowania systemu do języka polskiego, braku podręcznika do nauki pisma, a nade wszystko - wyraźnej niechęci dyrekcji placówki. Ten negatywny stosunek wyraził dyr. Jan Papłoński w "Sprawozdaniu o zakładach dla głuchoniemych i ociemniałych...": "/.../ co do nas, to metody tej /systemu L. Braille'a - przyp. aut./ nie pochwalamy wcale. Po co ociemniałego uczyć nowego alfabetu, kiedy i ten, jakiego się w kraju używa, jest dla nich zupełnie przystępny?".


  Czytaj więcej →