Publikacje i opracowania

 • "Inwalidzi wzroku - mity i fakty"

  Stanisław Kotowski

  Polski Związek Niewidomych Warszawa

  Uwagi wstępne

  W odczuciach społecznych funkcjonuje wiele nieprawdziwych poglądów dotyczących niewidomych i słabowidzących. Jedne z nich przypisują im nadprzyrodzone wręcz zdolności, cechy, przymioty i właściwości, inne - odmawiają wszystkiego, niemal człowieczeństwa.


  Czytaj więcej →
 • Brajl nie tylko od święta

  Umiejętność czytania i pisania brajlem jest niezbędna każdemu niewidomemu i wielu osobom słabowidzącym. Pismo to jest dla nas tym, czym zwykłe pismo dla osób widzących.


  Czytaj więcej →
 • Przewodnik po problematyce osób niewidomych i słabowidzących

  Stanisław Kotowski

  Drogi Czytelniku!

  Jesteś życzliwy ludziom, chcesz im pomóc - przeczytaj.

  Informacje zawarte w „Przewodniku po problematyce osób niewidomych i słabowidzących” ułatwią Ci zorientowanie się w najważniejszych problemach życiowych niewidomych i słabowidzących, ich ograniczeniach i możliwościach, potrzebach, uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych, prawnych itp. Powinny one zainteresować:


  Czytaj więcej →