Nowe technologie, nowe możliwości - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących

Na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwój nowych technologii zrewolucjonizował niektóre dziedziny naszego życia. Cyfryzacja i komputeryzacja wkroczyły nie tylko do zakładów pracy, ale także prywatnych mieszkań. Dziś trudno sobie wyobrazić egzystencję bez dostępu do Internetu i własnego laptopa. Niektóre obszary z dziedziny nowych technologii są wciąż niedostępne dla osób z dysfunkcją wzroku, ale są i takie, które stoją przed nimi otworem. Wiele nowoczesnych urządzeń może poprawić komfort i jakość życia osób niewidomych i słabowidzących.

Poradnik ten adresowany jest przede wszystkim do nieprzekonanych i czujących respekt wobec nowych technologii. Nie jest to instrukcja obsługi konkretnych urządzeń, lecz raczej zbiór informacji, zachęcający do dalszych działań, osobistych poszukiwań i rozwoju.
Mam nadzieję, że przedstawione tu informacje zainspirują Czytelników do większej otwartości na technologiczne nowinki i choć trochę pomogą w podjęciu decyzji o wykorzystywaniu ich w codziennym życiu.

 Tomasz Matczak

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPublikacja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Konkurs PFRON nr 1/2022 pn. "Działamy razem", kierunek pomocy 4 Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

Do pobrania: