Andrzej Bartyński - poeta, pisarz, pieśniarz

Urodził się we Lwowie 25 maja 1934r. W czasie drugiej wojny światowej aresztowany wraz z rodziną za czynny udział w ruchu oporu, przesłuchiwany przez gestapo jako dziewięcioletni chłopiec traci wzrok całkowicie. W 1946 roku wyjeżdża ze Lwowa do Wrocławia. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim.

W 1956 roku założył z kolegami  Wrocławską Grupę Artystyczną „Dlaczego nie” skupiającą młodych poetów, prozaików, aktorów i artystów plastyków. W 1961r został członkiem Związku Literatów Polskich. Wydał szereg książek poetyckich – w ostatnich latach ukazała się trylogia poetycka: Taki Świat (2001) ,  Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy (2008), oraz Wybór poezji (2009) w serii Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

Jest wielokrotnym laureatem krajowych festiwali poetyckich „Kłodzka Wiosna Poetycka”.

Otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych w tym Krzyż Partyzancki i Krzyż Armii Krajowej oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. W roku 2009 otrzymał nagrodę literacką im. Ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom poezji (Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy). Człowiek Roku 2009 Polskiego Związku Niewidomych. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury został w listopadzie 2009 roku uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W 2010 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony dla Kultury Gloria Artis. Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu.

Honorowy obywatel miasta Polanica Zdrój, od 2003 roku pomysłodawca, twórca i współorganizator  corocznych międzynarodowych festiwali poezji odbywających się w Polanicy Zdroju „Poeci bez granic”.

Drugą profesją Andrzeja Bartyńskiego jest pieśniarstwo. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Źródło: www.sympozjum.aim-art.pl