Wiesław Pawlak - tenor

Jest osobą z wieloletnim doświadczeniem artystycznym. Poznał specyfikę zawodu, współpracując ze znanymi solistami Teatru Wielkiego w Warszawie i Teatru Muzycznego w Łodzi. To dało mu możliwości wszechstronnego rozwoju zawodowego. Jego dążeniem jest wykorzystanie zdolności i umiejętności oraz dalszy rozwój w kierunku artystycznym.

Ma w swoim repertuarze wiele arii operowych i operetkowych, popularnych pieśni, w tym neapolitańskich. Chętnie śpiewa również utwory sakralne – solo, w duetach i z towarzyszeniem chóru.

Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień.
W 1995 r. otrzymał nagrodę "Złotego Wawrzyna" na festiwalu "Widzieć Muzyką" w Kielcach.
W 1997 r. został odznaczony Złotą Odznaką Honorową przez Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Łodzi za całokształt pracy artystycznej.
W 2000 r. zajął II miejsce w VI Ogólnopolskim konkursie Wokalistów "Integracja 2000" w Starogardzie Gdańskim.
W 2002 r. zdobył I nagrodę na Festiwalu "Widzieć Muzyką" w Kielcach.
W 2003 r. zdobył główną nagrodę "Grand Prix" na Festiwalu "Widzieć Muzyką" w Kielcach.

Swoją edukację wokalną rozpoczął w 1986 r., kształcąc się u wielu znanych profesorów śpiewu: Edwarda Kamińskiego, Ryszarda Gruszczyńskiego, Wojciecha Pospiecha, Urszuli Borzdyńskiej i Teresy Sieczko.

Brał udział w Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich "BEL-CANTO" prowadzonych przez profesora Andre Orlowitza:

  • Kopenhaga 1993r.
  • Nałęczów 1996r.
  • Opera bałtycka w Gdańsku 2004r.

Jest organizatorem wielu imprez charytatywnych na rzecz potrzebujących.
Koncertował w kraju i za granicą.

Śpiewał wielokrotnie we Francji, Holandii, Niemczech, na Słowacji, Białorusi i Litwie.

Śpiewaka tego cechuje dokładność, wyobraźnia, kreatywność, wytrwałość, pracowitość, ambicja oraz niekonwencjonalne myślenie.

W publikacjach prasowych nazywany jest często jako "Kiepura ze Zgierza".

Źródło: www. idn.org.pl/towmuz

Posłuchaj Wiązanki przebojów Jana Kiepury w wykonaniu Wiesława Pawlaka.