Kapela Drewutnia

O Kapeli

Kapela Drewutnia gra utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd w naszym repertuarze zarówno utwory łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, jak i pieśni z Ziemi Lubelskiej, Śląskiej czy Małopolski...

Celem Kapeli jest przybliżanie współczesnemu odbiorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych we własnej interpretacji. Staramy się wiernie zachować tekst i melodie utworów oraz - stosując dostępne instrumentarium - oddać w pełni ich nastrój.

Instrumentarium zespołu tworzą instrumenty tradycyjnie obecne w polskiej muzyce ludowej, jak akordeon, bęben, klarnet, mandola, mandolina, skrzypce, tamburyn, jak i inne, wykorzystywane w muzyce regionów, z których kultury czerpiemy – ukraińska sopiłka, huculski bęben, rosyjska wołynka czy bałałajki.

Specyfiką muzyki jest łączenie tradycyjnego słowiańskiego folkloru z nowymi brzmieniami i własnym opracowaniem, można więc usłyszeć u nas również takie instrumenty, jak irlandzkie whistles, staropolska suka biłgorajska, południowo-amerykańskie reco – reco, czy mongolski toushpulur. Za ich pomocą staramy się oddać całe bogactwo opracowywanych przez nas utworów

Drewutnia koncertuje na terenie całego kraju, oraz poza granicami, uświetniając festiwale, imprezy plenerowe, folkowe zabawy taneczne, wesela i bankiety.
Współpracujemy z ośrodkami kulturalnymi Lubelszczyzny, Zakładem Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej, mniejszościami etnicznymi i Stowarzyszeniem Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki".

Kapela jest też pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszego w Polsce międzynarodowego Folkowego Festiwalu Kolęd Słowiańszczyzny "Kolędowe Gody z Folkowej Zagrody".

Skład

Olga Iwanicka - śpiew, reco-reco, triangiel

Anna Różycka - skrzypce, suka biłgorajska, mandolina, mazanki, śpiew

Dariusz Banul - basy sądeckie

Konrad Jarski - akordeon, śpiew

Piotr Michalski - sopiłki, wołynka, gajdica, dżołomiga, fujara, śpiew

Dariusz Mikułowski - bałałajka, śpiew

Mariusz Wołkowicz - gitara, mandola, mandolina, toushpulur, śpiew

Piotr Ziółek - bęben huculski, tamburino, śpiew, prowadzenie zespołu

Dyskografia

2012 "Od Kocudzy do Betlejem"

2012 "Ej, bida, bida..."

2007 "jako żywo"

2004 "Hej, wiśta"

2004 "OFKiP-10 lat kolędowania"

2002 "Dźwięki ze stajenki"

2001 "i uod sie i do sie"

1999 "hojaja szuhaja"

1998 "hetaj, hetaj"

Źródło: www.kapeladrewutnia.pl

Żródło: www.youtube.com

Posłuchaj