Mozilla Thunderbird - klient poczty e-mail

Alternatywa dla przestarzałego Outlook Expressa i jego następców: Poczta systemu Windows i Poczta usługi Windows Live

Spis treści

Wstęp

Najważniejsze cechy i funkcje

1. Najczęściej używane skróty klawiszowe Thunderbird

2. Instalacja programu Thunderbird

2.1. Skąd wziąć program?

2.2. Instalacja

2.2.1. Instalacja wersji standardowej

2.2.2. Przygotowanie wersji portable

3. Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird

3.1. Pierwsze uruchomienie programu Thunderbird

3.1.1. Konfigurowanie adresu e-mail podczas pierwszego uruchamiania

3.2. Konfigurowanie konta e-mail lub dodawanie kolejnego konta

3.2.1. Dodawanie konta po uruchomieniu programu Thunderbird

3.2.2. Korygowanie konfiguracji konta e-mail

3.2.3. Przydatne, acz niekonieczne ustawienia konfiguracji konta e-mail

4. Konfiguracja programu Thunderbird

4.1. Wyłączanie kalendarza

4.2. Ogólne

4.3. Wyświetlanie

4.4. Tworzenie

4.5. Zdalne treści w wiadomościach

4.6. Niechciana poczta i Bezpieczeństwo

4.6.1. Zachowane w Thunderbird hasła logowania

4.7. Załączniki

4.8. Zaawansowane

4.9. Okno podglądu wiadomości

5. Obsługa programu Thunderbird

5.1. Uruchamianie programu Thunderbird

5.2. Odbieranie wiadomości

5.3. Odczytywanie wiadomości

5.3.1. Otwieranie, zapisywanie, odłączanie i usuwanie załączników

5.4. Wysyłanie wiadomości

5.4.1. Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość

5.4.2. Przekazywanie wiadomości dalej

5.4.3. Rezygnacja z tworzenia wiadomości i korzystanie z folderu Szkice

5.4.4. Wysyłanie wiadomości z załącznikiem

5.5. Żądanie potwierdzenia i priorytet wiadomości

5.5.1. Żądanie potwierdzenia

5.5.2. Priorytet wiadomości

6. Zarządzanie zgromadzonymi wiadomościami

6.1. Kasowanie wiadomości

6.2. Archiwizowanie wiadomości

6.3. Przenoszenie wiadomości między folderami

6.4. Niechciana poczta

6.5. Kosz

6.6. Tworzenie własnego folderu

7. Książka adresowa

7.1. Dodawanie nowego kontaktu do książki adresowej

7.2. Edytowanie zapisanego kontaktu

7.3. Tworzenie wiadomości z poziomu książki adresowej

8. Używanie wielu profili

8.1. Uruchomienie menedżera profili

8.1.1. Włączanie menadżera profili programu Thunderbird

8.2. Tworzenie i usuwanie profili

8.2.1.Tworzenie nowego profilu

8.2.2. Usuwanie profilu

8.2.3. Zmiana nazwy profilu

9. Skróty klawiszowe Thunderbirda

9.1. O skrótach klawiszowych

9.2. Dostosowywanie lub wyłączanie skrótów klawiszowych

9.3. Skróty klawiszowe a system operacyjny

9.4. Dostosowywanie skrótów klawiszowych

9.5. Lista skrótów klawiszowych

Funkcje wiadomości

Funkcje wyszukiwania i filtrowania

Poruszanie się w Thunderbirdzie

Tworzenie wiadomości

Książka adresowa

Różne

Lightning (dodatek Kalendarz)

 

Wstęp

Instrukcja ta porusza wszystkie istotne kwestie dotyczące instalacji, konfiguracji i obsługi klienta poczty jakim jest Thunderbird. Osoby, które nie potrzebują tak szczegółowych informacji, a jedynie chcą zapoznać się ze skrótami programu, mogą ograniczyć się do zapoznania tylko z pierwszym rozdziałem. Ci z kolei, którzy o instalację i konfigurację kogoś poproszą i chcą tylko poznać obsługę przygotowanego do pracy programu Thunderbird, mogą przejść od razu do rozdziału numer 5.

Instrukcja uwzględnia specyfikę pracy osoby niewidomej i została napisana w oparciu o Thunderbird 52.1.1 odczytywany przez screenreader NVDA w wersji 2017.1 w systemie Windows 10.

Mozilla Thunderbird cechuje się wysoką funkcjonalnością i bardzo wygodnym interfejsem użytkownika oraz wsparciem interfejsu XUL i kanałów RSS. Program daje możliwość otwierania poczty w kartach - podobnie jak to ma miejsce w przeglądarce internetowej. Dzięki temu użytkownik w prosty i szybki sposób może przeglądać wiele e-maili jednocześnie. Także wyniki wyszukiwań wyświetlane są w osobnej karcie, jeśli więc pracujemy z kilkoma wiadomościami, nie zostaną one zamknięte podczas poszukiwania interesującej nas frazy. Chociaż akurat praca w kartach dla nas nie będzie istotnym argumentem.

Funkcjonalność Thunderbirda można rozszerzyć za pomocą wielu dostępnych dodatków. Dodatkami można zarządzać za pomocą menadżera - możemy je wyłączać, aktualizować i usuwać z programu. Ważną usługą jest możliwość archiwizowania danych, aby nie zalegały w folderze Odebrane, ale też nie zostały zupełnie usunięte z pamięci komputera.

Thunderbird posiada rozbudowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, spamem iphisingiem. Aktualizacje do kolejnych wersji mogą być pobierane automatycznie. Program współpracuje zarówno z Mozilla Firefox jak i innymi samodzielnymi przeglądarkami WWW. Dodatkową zaletą jest szybkość działania aplikacji.

Najważniejsze cechy i funkcje

 • filtr niechcianej poczty,
 • możliwość zmiany schematu (skórki),
 • wyświetlanie ikonek emocji (emotikon) w czytanych wiadomościach,
 • obsługa kanałów RSS i ATOM,
 • grupowanie wiadomości,
 • rozbudowane możliwości wyszukiwania,
 • wbudowane sprawdzanie pisowni,
 • dostosowywane paski narzędzi,
 • łatwe zwiększanie możliwości programu przy pomocy rozszerzeń,
 • bezpieczeństwo.

Opis pochodzi z portalu www.dobreprogramy.pl

Specjalne podziękowania dla Mateusza Bobrusia i Zbigniewa Grajkowskiego za sugestie dotyczące tej instrukcji.

1. Najczęściej używane skróty klawiszowe Thunderbird

Skróty klawiszowe Thunderbird będą powtarzały się ciągle podczas opisywania pracy w tym programie. Oczywiście w Thunderbird działają też ogólnie stosowane skróty Windows. Na przykład zaznacz wszystko – Ctrl+A, czy w polach edycyjnych kopiuj – Ctrl+C, wytnij – Ctrl+X i wklej – Ctrl+V. Skrótem Alt+F4 zamyka się okna.

Specyficzne skróty tego programu

Przechodzenie między drzewem folderów a listą (tabelą) wiadomości: Tabulator

Poruszanie się po drzewie folderów i liście (tabeli) wiadomości: strzałkami w dół lub w górę

Rozwijanie gałęzi drzewa folderów i podmenu: strzałka w prawo

Zwijanie gałęzi drzewa folderów i podmenu: strzałka w lewo

Pobierz wszystkie wiadomości z konta: Ctrl+Shift+T lub F5

Pobierz wszystkie wiadomości ze wszystkich kont: Shift+F5

Otwórz wiadomość: Ctrl+O lub Enter

Zamknij okno/kartę otwartej wiadomości: Ctrl+W

Zamknij okno otwartej wiadomości: Escape

Odpowiedz tylko nadawcy: Ctrl+R

Odpowiedz wszystkim: Ctrl+Shift+R

Utwórz nową wiadomość: Ctrl+N

Przekazywanie (przesyłanie wiadomości dalej): Ctrl+L

Wybór konta z jakiego wysyłamy wiadomość (przy tworzeniu, a przed wysłaniem): Alt+D (pole Nadawca) i strzałkami w dół lub w górę wybieramy konto (wtedy, kiedy w Thunderbird mamy skonfigurowane więcej niż jedno konto pocztowe)

Dodawanie pliku załącznika: Ctrl+Shift+A

Wysyłanie napisanej wiadomości: Ctrl+Enter

Książka adresowa: Ctrl+Shift+B

Nowa wizytówka (dodanie kontaktu): Ctrl+N (tylko przy otwartej książce adresowej)

Przenieś wiadomość ponownie do Odebrane: Ctrl+Shift+M

Oznacz wiadomość jako przeczytaną: M

Archiwizuj (przenosi do folderu Archiwum): A

Oznacz wiadomość jako niechcianą: J

Oznacz wiadomość jako pożądaną: Shift+J

Zamknij Thunderbird, okno Książka adresowa, czy okno tworzonej wiadomości: Alt F4

Włączanie i wyłączenie książki adresowej w oknie tworzonej wiadomości: F9

Przejście do książki adresowej w oknie tworzonej wiadomości (kiedy jest ona włączona): Alt+K

Włączanie i wyłączanie okna podglądu wiadomości: F8

Przejście do pola filtrowania wiadomości, kiedy włączone jest szybkie filtrowanie: Ctrl+Shift+K (najpierw w NVDA trzeba zastosować NVDA+F2, aby screenreader przepuścił następny klawisz)

2. Instalacja programu Thunderbird

2.1. Skąd wziąć program?

Program Thunderbird jest dostępny w standardowej wersji instalacyjnej i przenośnej, czyli portable. Zaletą tej drugiej wersji jest to, że przy umieszczeniu jej na dysku D, po ewentualnej reinstalacji systemu, cała nasza korespondencja i ustawienia programu pozostaną nienaruszone, a nam pozostanie tylko wyciągnąć skrót na pulpit. Z wersji tej można też, co jest jej istotą, korzystać przenosząc program na przykład na pendrivie.

Najnowszą wersję instalacyjną można znaleźć na stronie: http://www.mozilla.org/pl/thunderbird/

Z kolei najnowszą wersję portable znajdziemy na stronie:

http://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable/localization#3

UWAGA! Wersja portable jest publikowana dla każdego języka oddzielnie. Na podanej wyżej stronie znajduje się tabela z wieloma wersjami językowymi.

2.2. Instalacja

Zarówno wersję standardową jak i portable należy zainstalować. Mimo, że de facto wersja przenośna nie wymaga instalacji, to jednak pobrany plik tej wersji jest w postaci instalatora. Później wystarczy tylko kopiować folder, w którym znajdują się pliki programu.

2.2.1. Instalacja wersji standardowej

Uruchamiamy pobrany plik Thunderbird Setup X.X.X.exe, gdzie X.X.X oznacza numer wersji. Po chwili ukaże się pierwszy ekran kreatora instalacji Mozilla Thunderbird.

Wybieramy przycisk Dalej, naciskając Spację lub Enter, bo przycisk ten jest domyślnie zaznaczony.

Pokaże się kolejne okno kreatora, gdzie domyślnie wybrany jest standardowy rodzaj instalacji. Strzałką w dół możemy go zmienić na instalację użytkownika, ale nie ma potrzeby. Chyba, że chcemy zmienić domyślną ścieżkę instalacyjną, albo zdecydować, czy Thunderbird ma umieścić ikonę ma pulpicie, czy też nie.

Na tym ekranie jest też domyślnie zaznaczona opcja: Ustaw program Thunderbird jako domyślnego klienta poczty. Jeśli nie chcesz, by Thunderbird był Twoim domyślnym klientem poczty e-mail, odszukaj to pole wyboru Tabulatorem i usuń zaznaczenie Spacją. Potem naciśnij Enter lub Tabulatorem przejdź do przycisku Dalej i naciśnij Spację.

Jeśli nie chcesz dokonywać jakichkolwiek zmian w opisywanym oknie, od razu naciśnij po prostu Enter, albo znajdź Tabulatorem przycisk Dalej i naciśnij go Spacją.

Kolejne okno kreatora instalacji pokazuje ścieżkę instalacyjną.

Naciskamy Spację lub Enter, bo domyślnie zaznaczony jest przycisk Zainstaluj. Rozpocznie się instalacja programu.

Proces instalacji jest stosunkowo krótki. Po chwili pokaże się ostatnie okno kreatora instalacji, które informuje o jej zakończeniu. Na tym oknie domyślnie zaznaczone jest też pole wyboru: Uruchom teraz program Thunderbird.

Jeśli naciśniemy Spację, to usuniemy zaznaczenie wspomnianej opcji, a Enter zakończy proces instalacji. Można też Tabulatorem przejść do przycisku Zakończ i nacisnąć go Spacją.

Jeśli zaś pozostawimy omawiane pole wyboru zaznaczoną, to po zamknięciu kreatora instalacji zakończy pracę, a program Thunderbird zostanie automatycznie uruchomiony.

Na pulpicie znajdować się będzie ikona Mozilla Thunderbird.

2.2.2. Przygotowanie wersji portable

Po uprzednim pobraniu, uruchom plik ThunderbirdPortable_X.X.X_Polish.paf.exe, gdzie X.X.X oznacza numer wersji programu. Rozpocznie się instalacja, czy może lepiej powiedzieć przygotowanie programu Thunderbird w wersji portable.

W pierwszym oknie instalatora, naciskamy Enter lub Spację, bo domyślnie zaznaczony jest przycisk Dalej. Otworzy się kolejne okno, w którym mamy możliwość ustalić lokalizację, w jakiej ma być zapisany program Thunderbird.

Aby zmienić domyślną lokalizację programu, należy przejść Tabulatorem do przycisku Przeglądaj i nacisnąć Spację. Otworzy się okno drzewa folderów o nazwie: Przeglądanie w poszukiwaniu folderu.

Po drzewie folderów poruszamy się strzałkami w dół lub w górę. Strzałką w prawo rozwija się gałęzie drzewa, a strzałką w lewo zwija otwartą gałąź. Po wybraniu lokalizacji naciskamy Enter, aby powrócić do kreatora instalacji. Można też Tabulatorem przejść do przycisku OK i nacisnąć Spację. Teraz Tabulatorem musimy odnaleźć przycisk Zainstaluj i nacisnąć Spację. Rozpocznie się instalacja.

Po zakończeniu instalacji pokaże się okno, gdzie jest możliwość zaznaczenia Spacją opcji, aby program Thunderbird uruchomił się automatycznie, kiedy klikniemy przycisk Zakończ. Nie musimy jednak zaznaczać tego pola.

Aby zakończyć proces instalacji, naciskamy Enter lub Tabulatorem odszukujemy przycisk Zakończ i nacisnąć Spację. Kreator zakończy pracę.

W przypadku wersji portable pozostaje nam jeszcze wyciągnąć na Pulpit skrót do programu Thunderbird. Najprościej będzie to zrobić odszukując przez Explorator Windows (Ten Komputer w Windows 10) plik ThunderbirdPortable.exe w folderze, do którego rozpakowaliśmy program i z menu kontekstowego wybrać podmenu Wyślij do, rozwinąć je strzałką w prawo i odnaleźć strzałkami w górę lub w dół Pulpit (utwórz skrót). Na tym poleceniu naciskamy Enter.

Na pulpicie powstanie ikona, która w nazwie będzie miała ThunderbirdPortable. Oczywiście możemy zmienić nazwę tego skrótu naciskając F2 lub korzystając z odpowiedniej opcji w jego menu kontekstowym (Zmień nazwę).

3. Konfiguracja programu Mozilla Thunderbird

3.1. Pierwsze uruchomienie programu Thunderbird

Jeśli używaliśmy wcześniej innego klienta poczty e-mail, to przy pierwszym uruchomieniu Thunderbird może zaproponować zaimportowanie ustawień tegoż programu. Na pierwszym oknie kreatora pierwszego uruchamiania będzie zaznaczona stosowna opcja. Jeśli chcemy zaimportować dane z innej aplikacji, wybierzmy ją strzałkami w górę lub w dół. Jeśli natomiast nie chcemy niczego importować, musimy strzałką w dół wybrać: Nie importuj niczego. Tak czy inaczej, aby kontynuować uruchamianie programu, naciskamy Enter lub Tabulatorem odszukujemy przycisk Dalej i naciskamy go Spacją (zrzut ze starszej wersji Thunderbird).

Jeśli zaimportujemy ustawienia dotychczas używanego klienta poczty, to program uruchomi się gotowy do pracy. Oczywiście warto najpierw skorygować pewne jego ustawienia, ale o tym później.

Po pierwszym uruchomieniu programu może też pojawić się okno dialogowe, w którym mamy możliwość wybrać, dla jakich usług program Thunderbird będzie domyślną aplikacją. Zaznaczona będzie poczta.

Strzałką w dół przechodzimy na liście do pola wyboru: grup dyskusyjnych i zaznaczamy je spacją, jeśli chcemy, aby także dla grup dyskusyjnych program był domyślną aplikacją. Teraz Tabulatorem przechodzimy do pola wyboru: Sprawdzaj te ustawienia zawsze podczas uruchamiania programu Thunderbird. Jeśli to pole nie będzie zaznaczone, naciskamy Spację, by je zaznaczyć. Teraz pozostaje przejść Tabulatorem do przycisku: Ustaw jako domyślny i nacisnąć Spację. Okno dialogowe zamknie się, a Windows 10 może otworzyć, choć nie zawsze, swoje ustawienia, gdzie określa się aplikacje domyślne. W oknie tym odszukujemy pozycję: Poczta e-mail i rozwijamy Spacją, a potem Tabulatorem odszukujemy Thunderbird i ponownie naciskamy Spację.

Teraz skrótem Alt F4 możemy zamknąć okno Ustawienia.

UWAGA! Aplet Aplikacje domyślne w systemie Windows 10 Creators Update znajdziemy otwierając Ustawienia (Windows I), a potem Tabulatorem przechodzimy do listy i tu strzałką w prawo odszukujemy Aplikacje, które otwieramy Spacją lub Enterem. W kolejnym oknie Tabulatorem przechodzimy do listy i strzałką w dół odszukujemy Aplikacje domyślne, które otwieramy Spacją lub Enterem. Po oknie tych ustawień poruszamy się Tabulatorem. We wcześniejszych wersjach systemu Windows 10 Aplikacje domyślne znajdowały się w Ustawienia, System (pierwsza pozycja z listy ustawień).

Kiedy jednak nie używaliśmy wcześniej innego klienta poczty e-mail, albo nie zaimportowaliśmy niczego, program Thunderbird zaproponuje pomoc w założeniu konta e-mail na serwerach Gandi.net. To kolejne okno kreatora pierwszego uruchamiania.

Jeśli ktoś nie ma konta i chce z tej opcji skorzystać, należy postępować zgodnie z sugestiami kreatora. Ja jednak proponuję pominąć ten krok, wybierając przycisk: Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail. Otworzy się kolejne okno kreatora, gdzie wpisujemy dane dotyczące posiadanego konta e-mail. Jeśli nie posiadamy jeszcze adresu e-mail, to możemy założyć go u dowolnego operatora typu:

3.1.1. Konfigurowanie adresu e-mail podczas pierwszego uruchamiania

Naszą pocztę e-mail możemy skonfigurować już podczas pierwszego uruchomienia Thunderbird.

Po kolejnym oknie kreatora pierwszego uruchamiania, poruszamy się po polach edycyjnych Tabulatorem i wpisujemy wymagane dane:

 • Imię i Nazwisko,
 • Pełny adres e-mail jaki posiadamy,
 • Hasło do konta e-mail.

Następnie przechodzimy Tabulatorem do przycisku Kontynuuj i naciskamy go Spacją. Jeśli prawidłowo wprowadzimy dane, najprawdopodobniej otrzymamy komunikat: Konfiguracja znaleziona w bazie danych Mozilli.

Program domyślnie zaproponuje konfigurację serwera poczty przychodzącej z użyciem protokołu IMAP (zdalne foldery) i szyfrowanie SSL/TLS. Jest to wygodna forma obsługi szczególnie, jeśli naszą pocztę będziemy obsługiwać na wielu urządzeniach (także smartfon czy tablet). Można jednak odnaleźć Tabulatorem tą opcję i dowolną strzałką przestawić na POP (poczta lokalna na komputerze).

W zasadzie moglibyśmy już zakończyć konfigurację konta pocztowego, odszukując Tabulatorem przycisk Gotowe i nacisnąć Spację, ale większość operatorów pocztowych informuje, że jako nazwa użytkownika powinniśmy używać pełnego adresu e-mail. Tymczasem Thunderbird stosuje tylko login. Możemy to w prosty sposób skorygować już na tym etapie. Odszukajmy Tabulatorem przycisk Konfiguracja zaawansowana i naciśnijmy go Spacją. Otworzy się okno Konfiguracja konta e-mail, gdzie Tabulatorem musimy odszukać pole edycyjne Serwer poczty przychodzącej, w którym będzie wpisany login naszego adresu.

UWAGA! Nie pomylmy tego pola z polem właściwego serwera poczty przychodzącej IMAP lub POP. Interesujące nas pole edycyjne to Nazwa użytkownika; Serwer poczty przychodzącej, ale odczytywana jest przez NVDA tylko druga część nazwy tego pola. Wskazówką musi być dla nas wpisana nazwa użytkownika.

Strzałką w prawo lub przyciskiem End przejdźmy na koniec wpisanej nazwy i dopiszmy znak @ (małpa) i pozostałą część naszego adresu e-mail. To samo automatycznie dopisze się w kolejnym polu edycyjny Serwer poczty wychodzącej. Teraz już ze stu procentową pewnością możemy Tabulatorem przejść do przycisku Gotowe i nacisnąć Spację.

Jeśli nie popełnimy błędu w haśle do naszej poczty, kreator dodawania konta wyłączy się i otworzy się główne okno programu Thunderbird. W przeciwnym razie odszukaj Tabulatorem pole edycyjne hasło i popraw je.

UWAGA! Jeśli konfigurujemy konto Gmail, to najpierw przez stronę internetową musimy włączyć protokół IMAP lub/i POP3, a po zakończeniu konfiguracji usługa ta otworzy stronę internetową, gdzie będziemy musieli przeprowadzić proces weryfikacji naszego konta i zezwolić programowi Thunderbird na jego obsługę. Podobnie przy konfiguracji poczty WP otrzymamy najpierw tylko jedną wiadomość z instrukcją, co zrobić, aby móc korzystać z poczty na różnych urządzeniach.

Sprawa konfiguracji wygląda mniej ciekawie, kiedy konto e-mail mamy założone na jakimś niepopularnym portalu, albo wręcz prywatnym serwerze, do których baza Mozilli nie posiada danych. Trzeba wówczas skonfigurować pocztę ręcznie. Ale o tym później. Zobacz punkt: 3.2.2. Korygowanie konfiguracji konta e-mail.

3.2. Konfigurowanie konta e-mail lub dodawanie kolejnego konta

Adres pocztowy, gdy pominiemy tę czynność przy pierwszym uruchomieniu, albo kolejne adresy pocztowe można zawsze dodać już z poziomu uruchomionego programu Thunderbird. Można też oczywiście skorygować ustawienia konta e-mail.

3.2.1. Dodawanie konta po uruchomieniu programu Thunderbird

Z menu Narzędzia (Alt+N) wybieramy Konfiguracja kont... (literą N lub odszukujemy strzałkami w dół lub w górę i naciskamy Enter). Otworzy się okno dialogowe, gdzie mamy możliwość skorygowania wprowadzonych przy pierwszym uruchamianiu ustawień lub dodać nowe konto.

Jeśli nie skonfigurowaliśmy konta podczas pierwszego uruchamiania Thunderbirda, to otworzy się niemal puste okno. Musimy przejść Tabulatorem do przycisku Czynności i nacisnąć Spację. Rozwinie się menu, z którego strzałkami w dół lub w górę wybieramy Dodaj konfigurację konta pocztowego... i naciskamy Enter.

Otworzy się okno, które już mieliśmy okazję poznać podczas pierwszego uruchamiania.

Nie ma sensu w tym momencie powtarzać już wcześniej opisanych czynności. Odsyłam do punktu 3.1.1. Konfigurowanie adresu e-mail podczas pierwszego uruchamiania.

3.2.2. Korygowanie konfiguracji konta e-mail

Korekta ustawień konta e-mail może być konieczna, kiedy korzystamy z poczty elektronicznej oferowanej przez dostawcę, którego nie ma w bazie Mozilli i program Thunderbird nie mógł skonfigurować prawidłowo konta automatycznie. Wówczas, po wpisaniu danych konta
e-mail i naciśnięciu przycisku Kontynuuj, pojawi się komunikat: Program Thunderbird nie odnalazł ustawień konta. Odczytanie tego komunikatu może wymagać wywołania polecenia czytaj aktywne okno. W NVDA będzie to skrót NVDA+B.

W takim wypadku możemy Tabulatorem przejść przez wszystkie dostępne pola edycyjne i skorygować ich wpisy, albo wybieramy przycisk Utwórz konto i edytuj jego ustawienia. Naciskamy Spację, aby go aktywować. Powrócimy do okna Konfiguracja kont, gdzie dokonamy korekty ustawień.

To samo okno Konfiguracja kont wywołamy ze wspomnianego menu Narzędzia (Alt+N) głównego okna Thunderbirda.

Okno Konfiguracja kont składa się zasadniczo z trzech części:

 • drzewa kilku opcji ustawień,
 • przycisku Czynności
 • i wreszcie najistotniejsza cześć, czyli konfiguracja wybranej w pierwszej części na drzewie opcji.

Na potrzeby tej instrukcji wprowadziłem nieprawdziwy adres e-mail. Adres ten posłuży nam do zapoznania się z procesem korekty ustawień konta.

Opiszę korektę najistotniejszych ustawień, czyli nazwy konta, samego adresu e-mail i korekty serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz numerów portów i nazwy użytkownika. Jakie inne opcje konfiguracji konta można ustawić, pozostawiam do samodzielnego poznania. Po oknie tych ustawień poruszamy się Tabulatorem.

3.2.2.1. Korekta podstawowych ustawień konta e-mail i serwera poczty przychodzącej

Po otwarciu okna Konfiguracja kont, jesteśmy na początku widoku drzewa, którego gałąź nazywa się tak jak adres skonfigurowanego konta. Tabulatorem przechodzimy z widoku drzewa do pola Nazwa konta. Wpisujemy w tym polu nazwę, jaką chcemy nadać temu kontu. Może to być również najzwyczajniej w świecie adres e-mail, który konfigurujemy.

Następnie Tabulatorem przechodzimy do kolejnych pól: Imię i nazwisko, adres e-mail, itd. Korygując w razie potrzeby istniejące wpisy. Ignorujemy możliwość wyboru serwera poczty wychodzącej (SMTP), szczególnie jeśli mamy skonfigurowane jedno konto. Tu nie wykonamy korekty jego ustawień. Jeżeli w tym oknie zakończyliśmy ustawienia, Tabulatorem przechodzimy do widoku drzewa. Strzałką w dół schodzimy do kolejnej gałęzi drzewa (poziom dwa): Konfiguracja serwera.

Tym razem odszukujemy Tabulatorem pole edycyjne Nazwa serwera i korygujemy wpis. Następnie przechodzimy do pola Port, gdzie wpisujemy z klawiatury właściwy jego numer. Dla protokołu IMAP, przy szyfrowaniu SSL, będzie to dla większości kont pocztowych port 993, a dla protokołu POP – 995. Kolejne pole do korekty, to użytkownik. Tu należy wpisać pełny adres e-mail. Następnie w polu kombi Bezpieczeństwo połączeń wybieramy strzałkami w dół lub w górę odpowiednią opcję z pośród: bez szyfrowania, STARTTLS lub SSL/TLS. To niezbędne dane, aby Thunderbird zechciał odbierać naszą pocztę. Zazwyczaj ustawić trzeba SSL/TLS. Pole kombi Metoda uwierzytelniania pozostawiamy bez zmian – Normalne hasło. Wszystkie te powyższe dane powinniśmy otrzymać od operatora naszej poczty.

Ponadto w tym oknie możemy też określić, czy program Thunderbird będzie odbierał pocztę automatycznie przy starcie i w jakich odstępach czasowych będzie to robił podczas pracy. Można ustawić też jak Thunderbird będzie usuwał kasowane wiadomości czy przechowywał je. Możemy też określić, czy przy wyjściu z programu Thunderbird ma opróżniać folder Kosz. Trzeba przemyśleć, czy nie warto jednak zdać się na ręczne usuwanie wiadomości z Kosza, by uchronić się przed omyłkowym skasowaniem wiadomości. I wreszcie można także folder ich przechowywania.

Po zakończeniu ustawień znów wracamy Tabulatorem do widoku drzewa. Tym razem pominiemy ustawienia kryjące się w gałęziach danego konta i ewentualnie innych kont: Kopie i foldery, Tworzenie, Niechciana poczta, Synchronizacja, Potwierdzenia, Zabezpieczenia oraz gałąź Lokalne foldery, Niechciana poczta (ponownie) i Miejsce na dysku. Ustawienia te nie mają wpływu na poprawność działania Thunderbirda, a jedynie modyfikują jego zachowania. Do niektórych z nich wrócimy później.

3.2.2.2. Korekta serwera poczty wychodzącej

Pozostało skorygować ustawienia poczty wychodzącej, aby Thunderbird zechciał wysyłać wiadomości. I dlatego odnajdujemy w widoku drzewa, strzałką w dół, gałąź o nazwie Poczta wychodząca.

Tabulatorem przechodzimy do listy serwerów poczty wychodzącej. Przy jednym koncie, będzie to jeden serwer. Przy wielu kontach skonfigurowanych w programie Thunderbird, strzałkami w dół lub w górę odszukujemy serwer, którego ustawienia chcemy skorygować i Tabulatorem przechodzimy do przycisku Edytuj. Naciskamy go Spacją. Otworzy się okno ustawień serwera SMTP.

Znajdować się będziemy w polu Opis. Możemy tu napisać dowolne wyrażenie, dowolną nazwę, po której będziemy identyfikować ten serwer. Pole to może też pozostać puste. Wówczas podczas pracy w programem Thunderbird, będzie ono funkcjonowało pod nazwą serwera, jaka musi być wpisana w kolejnym polu edycyjnym. Kolejnym parametrem będzie Port serwera. Wpisujemy właściwą liczbę i naciskamy Tabulator. W polu kombi Bezpieczeństwo połączenia strzałkami w dół lub w górę ustawiamy odpowiednią opcję: Bez szyfrowania, STARTTLS lub SSL/TLS. Zazwyczaj będzie to SSL/TLS. Znów naciskamy Tabulator. Kolejne pole odczytywane jako lista rozwijana – normalne hasło, pozostawiamy bez zmian. Jest to metoda uwierzytelniania. Zmieniamy tą metodę wybierając strzałkami w dół lub w górę odpowiednią, tylko i wyłącznie na wyraźne wskazanie operatora naszej poczty. Wreszcie Tabulatorem przechodzimy do ostatniego pola Użytkownik i wpisujemy stosowną nazwę. Zazwyczaj będzie wymagane podanie pełnego adresu e-mail. Wszystkie wymienione ustawienia powinniśmy otrzymać od naszego operatora poczty e-mail i bezwzględnie się do nich zastosować.

Po zakończeniu konfigurowania serwera SMTP przechodzimy Tabulatorem do przycisku OK i naciskamy Spację. Albo też naciskamy w dowolnym momencie Enter. Powrócimy do listy serwerów SMTP. Tu też możemy nacisnąć Enter, albo poszukać Tabulatorem przycisku OK i nacisnąć Spację. Niezbędna konfiguracja konta pocztowego będzie zakończona i powrócimy do głównego okna programu Thunderbird.

UWAGA! Jeśli podczas konfigurowania poczty popełniliśmy błąd w haśle, przy pierwszym użyciu będzie konieczna korekta hasła poczty e-mail, zarówno podczas odbierania jak i wysyłania wiadomości.

3.2.3. Przydatne, acz niekonieczne ustawienia konfiguracji konta e-mail

3.2.3.1. Niechciana poczta

Program Thunderbird wyposażony jest w ciekawy mechanizm filtrowania niechcianej poczty. Sami decydujemy, jakie wiadomości, a raczej od których nadawców będą należały do tej kategorii. Aby jednak stosowanie tego filtru miało sens, warto nieco skorygować domyślne ustawienia naszego klienta poczty tak, aby wiedział co robić z tą niechcianą korespondencją.

W otwartym programie pocztowym Thunderbird z menu Narzędzia (Alt+N) wybieramy Konfiguracja kont... (N lub odszukujemy strzałkami w dół lub w górę i naciskamy Enter). Otworzy się stosowne, znane już nam okno dialogowe.

Na widoku drzewa gałęzi konfigurowanego konta schodzimy strzałką w dół do pozycji Niechciana poczta i potem Tabulatorem przechodzimy do okna Ustawienia niechcianej poczty.

Trafimy na pole wyboru: Włącz filtrowanie niechcianej poczty dla bieżącego konta, które domyślnie jest zaznaczone. Jeśli nie, to Spacją zaznaczamy je.

Następnie Tabulatorem przechodzimy do listy naszych książek adresowych, po której poruszamy się strzałkami w dół lub w górę. Każdą z pozycji możemy zaznaczyć Spacją. Dla wiadomości pochodzących od nadawców znajdujących się w tych książkach, Thunderbird nie będzie stosował filtru niechcianej poczty.

Idziemy dalej Tabulatorem. Pole wyboru: Ufaj nagłówkom niechcianej poczty dołączonym przez pozostawmy niezaznaczone.

Zaznaczamy za to kolejne napotkane pole wyboru: Przenoś otrzymane wiadomości, które zostały oznaczone jako niechciane, do. Domyślnie zaznaczone będzie też podległe temu polub wyboru pole opcji: folderu „Niechciane” konta. Możemy tak to pozostawić, albo strzałką w dół wybrać pozycję: innego folderu. Decyzję pozostawiam do przemyślenia. Polecam jednak, szczególnie jeśli korzystamy z wielu kont, pozostawić domyślną opcję: folderu „Niechciane” konta i Tabulatorem przejść do listy rozwijanej, gdzie strzałkami w dół lub w górę warto wybrać pozycję Lokalne foldery. Spowoduje to, że wszystkie niechciane wiadomości, z każdego konta, trafią do jednego folderu Niechciane. W innym wypadku Thunderbird utworzy podfoldery Niechciane dla każdego konta z osobna. Skomplikuje to przeglądanie tych wiadomości.

Warto jeszcze zaznaczyć w omawianym oknie pole wyboru: Niechciane wiadomości usuwaj po upływie. Pole to znajdziemy oczywiście Tabulatorem i zaznaczamy Spacją. Potem Tabulatorem przechodzimy do pola edycji 14 dni. To ustawienie domyślne. Możemy sami zdecydować ile dni niechciane wiadomości mają pozostawać w folderze.

Teraz musimy powrócić Tabulatorem do widoku drzewa i zejść strzałką w dół do kolejnej pozycji Niechciana poczta gałęzi Lokalne foldery. Najpierw usłyszymy poziom jeden - Lokalne foldery, a potem poziom dwa - Niechciana poczta.

Teraz Tabulatorem przechodzimy do części okna nazwanej Ustawienia niechcianej poczty i dokładnie powtarzamy opisane powyżej czynności.

Po zakończeniu ustawień naciskamy Enter lub szukamy Tabulatorem przycisku OK i naciskamy Spację. Okno Konfiguracja kont zostanie zamknięte, a my powrócimy do głównego okna programu Thunderbird.

3.2.3.2. Potwierdzenia doręczenia

Żądać potwierdzenia przeczytania, czy raczej otwarcia możemy dla aktualnie wysyłanej wiadomości (o czym później), ale też dla wszystkich wysyłanych przez nas listów. Rzadko się stosuje ten drugi wariant, ale jeśli ktoś tego potrzebuje...

Z menu Narzędzia (Alt+N) otwieramy okno Konfiguracja kont (N lub odszukujemy strzałkami góra dół i naciskamy Enter). Na widoku drzewa w gałęzi odpowiedniego konta (poziom jeden) odszukujemy na poziomie dwa pozycję Potwierdzenia.

Tabulatorem przechodzimy do grupy Potwierdzenia doręczenia wiadomości. Domyślnie zaznaczona jest opcja: Użyj globalnych ustawień potwierdzenia doręczenia wiadomości dla tego konta. Możemy też strzałką w dół wybrać opcję: Dostosuj ustawienia potwierdzania doręczenia wiadomości dla tego konta.

W tym drugim przypadku uaktywni się kilka opcji, którymi możemy wyregulować zachowanie Thunderbirda. Najistotniejsze jest, jeśli chcemy otrzymywać potwierdzenia, zaznaczyć pole wyboru: Zawsze żądaj potwierdzeń doręczenia wysyłanych wiadomości. Szczegóły pozostawiam do samodzielnego poznania. Wspomnę tylko, że do kolejnych ustawień przechodzimy Tabulatorem. Pola wyboru zaznaczamy lub usuwamy z nich zaznaczenie Spacją. Pola opcji ustawiamy strzałkami w dół lub w górę.

Jeśli jednak pozostaniemy przy standardowo ustawionej opcji: Użyj globalnych ustawień potwierdzenia doręczenia wiadomości dla tego konta, Tabulatorem przechodzimy do przycisku Ustawienia globalne i naciskamy Spację. Otworzy się okno tych ustawień.

I tym razem najistotniejsze jest zaznaczenie pola wyboru: Zawsze żądaj potwierdzeń doręczenia wysyłanych wiadomości. Pozostałe opcje pozostawiam użytkownikowi do przemyślenia. Po zakończeniu ustawień naciskamy Enter lub Tabulatorem odszukujemy przycisk OK i naciskamy Spację. Okno globalnych ustawień potwierdzenia doręczenia zostanie zamknięte. Może ukazać się, nie wiedzieć czemu, okno Opcji programu Thunderbird. Zamykamy je Escapem. Pozostaje jeszcze zamknąć okno Konfiguracji kont. Naciskamy Enter lub odszukujemy Tabulatorem przycisk OK i naciskamy Spację.

Użycie globalnych ustawień potwierdzenia doręczenia jest o tyle wygodne, że dla każdego konta, jeśli oczywiście mamy ich kilka skonfigurowanych w Thunderbird, program stosuje raz ustalone zasady. Ale oczywiście możemy mieć inne zapatrywania na tą sytuację. Na przykład możemy stosować opcję: Dostosuj ustawienia potwierdzania doręczenia wiadomości dla tego konta, jeżeli potwierdzeń chcemy żądać przy wysyłaniu z jednego konta, a z innego nie.

3.2.3.3. Porządkowanie widoku folderów

Opisane w tym punkcie ustawienia mają na celu uproszczenie widoku listy folderów, kiedy używamy wielu kont e-mail. Przy czym maksymalne skompaktowanie jest możliwe tylko dla kont ustawionych z użyciem protokołu POP. Przy stosowaniu protokołu IMAP foldery Odebrane i Kosz pozostają dla każdego konta oddzielne, a pozostałe mogą być wspólne.

UWAGA! Na potrzeby zobrazowania tych ustawień dodałem konfigurację tego samego konta z użyciem protokołu POP.

Jeśli chcemy za pomocą Thunderbirda obsługiwać wiele kont pocztowych, z których wiadomości miałyby trafiać do jednego wspólnego folderu (protokół POP), warto przed rozpoczęciem pobierania, albo wręcz podczas konfigurowania kont, dokonać pewnych ustawień.

UWAGA! Jeśli mamy już odebrane jakieś wiadomości konfigurowanego konta e-mail, najpierw utwórzmy sobie jakiś folder tymczasowy i przenieśmy je tam, a potem do właściwego folderu Odebrane. Przy zianie folderu przechowywania stare wiadomości zostaną bowiem utracone. O tworzeniu folderów jest mowa w rozdziale: 6.6. Tworzenie własnego folderu. A przenoszenie wiadomości opisane jest w 6.3. Przenoszenie wiadomości między folderami.

Z menu Narzędzia (Alt+N) otwieramy Konfiguracja kont (N).

W oknie dialogowym szukamy na widoku drzewa poziom dwa Konfiguracja serwera. Cierpliwie Tabulatorem szukamy przycisku Zaawansowane i naciskamy go Spacją lub otwieramy to okno skrótem Alt+Z.

Domyślnie ustawiona jest w tym oknie opcja: Odebrane – dla tego konta. Oznacza to, że wśród folderów Thunderbirda będzie folder pierwszego poziomu o nazwie naszego adresu
e-mail, a w nim folder poziomu drugiego Odebrane. I tak dla każdego kolejnego konta.

Jeśli chcemy, by wiadomości z różnych kont zapisywały się do jednego wspólnego folderu, strzałką w dół wybierzmy pozycję: Odebrane - dla konta, po czym Tabulatorem przechodzimy do pola listy i wybieramy strzałką w dół Lokalne foldery lub inaczej Globalna skrzynka odbiorcza (konta Lokalne foldery). Jeżeli dla opcji Odebrane – dla konta wybierzemy w polu listy jakieś konto (przy założeniu, że mamy ich kilka) to wiadomości z konfigurowanego konta będą trafiały do folderu Odebrane wybranego konta.

Tabulatorem przechodzimy do pola wyboru: Uwzględnij ten serwer podczas pobierania nowych wiadomości. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, a my chcemy, by podczas otwierania Thunderbird automatycznie odbierał wiadomości z konfigurowanego adresu, naciskamy Spację, by je zaznaczyć.

Teraz możemy nacisnąć Enter lub przejść Tabulatorem do przycisku OK i nacisnąć Spacje.

Całą operację, wraz z tymczasowym przeniesieniem odebranych już wiadomości, powtarzamy dla kolejnych kont.

Drugim etapem porządkowania folderów, możliwym do ustawienia również dla protokołu IMAP, jest korekta ustawień, kryjących się w widoku drzewa okna dialogowego Konfiguracja kont, pod nazwą Kopie i foldery. Kiedy już znajdziemy tą pozycję, przechodzimy Tabulatorem do kolejnych ustawień.

Napotkamy najpierw grupę opcji pod nazwą: Wysyłając wiadomości automatycznie i pole wyboru: Umieszczaj ich kopię w. Zwróćmy uwagę, czy to pole wyboru jest zaznaczone, jeśli chcemy kopię wysyłanych wiadomości zapisywać. Zaznaczamy i odznaczamy to pole Spacją. Potem Tabulatorem przechodzimy do opcji, gdzie do wyboru strzałkami w dół lub w górę mamy: folderze Wysłane konta lub folderze. Polecam ustawić tą pierwszą wartość i przejść Tabulatorem do pola listy, gdzie strzałkami w dół lub w górę wybieramy Lokalne foldery, jeżeli chcemy zapisywać kopię wysłanych wiadomości z różnych kont w jednym wspólnym folderze. Jeśli mamy inny pomysł, to wybierzmy inny folder zamiast Lokalne foldery.

Dalej Tabulatorem odnajdziemy pole wyboru: Umieszczaj odpowiedzi w folderze wiadomości, na którą użytkownik odpowiada. Domyślnie to pole jest niezaznaczone. Jeśli je zaznaczymy Spacją, to na liście wiadomości będą nam się tworzyć wątki. Korespondencja na dany temat będzie pod jednym nagłówkiem rozwijanym strzałką w prawo.

Dalej Tabulatorem trafimy na kolejne pola wyboru: Wysyłaj kopię do i Wysyłaj ukryta kopię do. Nie ma sensu zaznaczyć tych pól, bo raczej nie będziemy wysyłać wiadomości wraz z kopią do innej czy innych osób. Chyba, że konfigurowane konto pocztowe będzie służyło do korespondencji służbowej, której historię ma otrzymywać nasz przełożony.

Podobnie jak opisano powyżej ustawiamy foldery przechowywania Archiwum oraz Szkiców i szablonów. Ustawiamy kolejno folder Archiwum konta, folder Szkice konta i folder Szablony konta na Lokalne foldery.

Na koniec trafimy Tabulatorem na pole wyboru: Wyświetlaj okno dialogowe potwierdzające zapisywanie wiadomości. Nie ma potrzeby zaznaczać tego pola, ale pozostawiam to pod rozwagę każdemu użytkownikowi indywidualnie. Zaznaczamy oczywiście Spacją.

Ustawienia te powtarzamy dla kolejnych skonfigurowanych kont. Powracamy Tabulatorem na widok drzewa i odszukujemy gałąź poziomu drugiego Kopie i foldery kolejnego konta e-mail.

Po zakończeniu ustawień odszukujemy Tabulatorem przycisk OK i naciskamy Spacje.

3.2.3.4. Odpowiedź przed lub po cytacie wiadomości

Jak większość programów pocztowych Thunderbird daje możliwość szybkiej odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Wystarczy zastosować skrót Ctrl+R, a otworzy się okno tworzenia wiadomości. Szczegóły znajdują się w punkcie 5.4.1. Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość.

Nasza odpowiedź zostanie umieszczona przed lub po cytowanej wiadomości na którą odpowiadamy. Ustawienie to możemy zmienić w oknie Konfiguracja kont. Otwieramy menu Narzędzia (Alt+N) i potem strzałką w górę odszukujemy Konfiguracja kont lub naciskamy literę K. Będąc na drzewie strzałką w dół odszukujemy pozycję Tworzenie i Tabulatorem przechodzimy do ustawień.

Najpierw napotkamy pole wyboru Twórz wiadomości w formacie HTML. Ustawienie to możemy pozostawić. Tabulatorem przejdźmy do pola wyboru Podczas tworzenia odpowiedzi automatycznie cytuj oryginalną wiadomość. Domyślnie jest to pole zaznaczone. Jeśli nie, to naciskamy Spację. Teraz Tabulatorem przejdziemy do pola listy o nazwie a następnie, gdzie usłyszymy jakie jest domyślne ustawienie. Strzałkami w górę lub w dół możemy zmienić wartość na tą, która nas interesuje. Polecam wybrać rozpocznij odpowiedź powyżej cytowanego tekstu.

Ustawienie to będzie wygodniejsze dla odbiorców naszych odpowiedzi, ponieważ odczytają od razu to co piszemy, a nie będą musieli przedzierać się przez treść cytowanej wiadomości, gdyby nasza odpowiedź była umieszczana pod cytatem. Sami pewnie też docenimy to rozwiązanie, jeśli będziemy otrzymywać odpowiedzi przed, a nie po cytacie.

W oknie tych ustawień możemy też określić, w którym miejscu program ma dodawać sygnaturkę, czyli automatyczny podpis. Po przejściu Tabulatorem Z listy strzałkami w górę lub w dół możemy wybrać: pod cytowanym tekstem (zalecane) lub poniżej odpowiedzi (ponad cytowanym tekstem).

Przechodząc dalej Tabulatorem trafimy na opcję Dołączaj sygnaturkę przy odpowiadaniu, gdzie możemy w ogóle zdecydować, czy sygnaturka ma być dodawana do odpowiedzi. I wreszcie możemy określić, czy sygnaturka ma być dołączana przy przekazywaniu wiadomości.

Pozostałe opcje są mniej istotne, ale warto wspomnieć, że znajdziemy w tym oknie też przyciski kierujące nas do Globalnych preferencji tworzenia wiadomości i do Globalnych preferencji adresowania. Opcje te służą nie tyle konfiguracji danego konta co ogólnym ustawieniom aplikacji i znajdziemy je w oknie Opcje z menu Narzędzia głównego okna programu Thunderbird (Alt+N, a potem O).

4. Konfiguracja programu Thunderbird

Thunderbird daje spore możliwości konfiguracji. Z menu Narzędzia (Alt+N) wybieramy pozycję Opcje (O lub odszukujemy ją strzałkami w dół lub w górę i naciskamy Enter). Otworzy się stosowne okno dialogowe.

Fokus znajdować się będzie na liście opcji. Strzałkami w lewo lub w prawo wybieramy odpowiednią z nich. Potem w większości opcji są jeszcze zakładki czy inaczej karty. Z opcji Tabulatorem przechodzimy do listy jej kart. Potrzebną wybieramy strzałkami w lewo lub w prawo. Dalej Tabulatorem przechodzimy już do konkretnych ustawień z danej karty. Dokonując ustawień, między kartami możemy przełączać się skrótem Ctrl Tabulator. Poszczególne ustawienia zmieniamy zaznaczając lub odznaczając Spacją pola wyboru i wybierając odpowiednie ustawienie strzałkami w dół lub w górę, kiedy mamy do czynienia z polami listy lub opcji. I tu znów pozostawiam czytelnikowi do przemyślenia, co też chciałby zmienić w ustawieniach. Ja opiszę tylko te, które poprawiają wygodę pracy.

4.1. Wyłączanie kalendarza

Zanim jednak przejdziemy do ustawiania opcji programu Thunderbird, polecam wyłączyć Kalendarz. Od pewnego czasu, nowsze wersje aplikacji oferują ten dodatek w standardzie. Jego wyświetlanie komplikuje jednak poruszanie się po głównym oknie programu.

Aby wyłączyć panel Kalendarza, cierpliwie naciskamy Tabulator aż usłyszymy treść alertu: Thunderbird teraz dostarcza funkcję kalendarza dzięki zintegrowaniu rozszerzenia Lightning, Więcej informacji - przycisk. Wówczas jeszcze raz naciskamy Tabulator aby przejść do przycisku Wyłącz i naciskamy Spację. Możemy też będąc w głównym oknie Thunderbird nacisnąć skrót Alt W, Wówczas otrzymamy komunikat, że kalendarz zostanie wyłączony po ponownym uruchomieniu programu. Możemy Tabulatorem przejść do przycisku Uruchom ponownie i nacisnąć Spację. Program wyłączy się i uruchomi automatycznie ponownie już bez panelu kalendarza.

4.2. Ogólne

Po otwarciu po raz pierwszy okna Opcje (menu Narzędzia – Alt+N, Opcje – O), znajdować będziemy się na opcji Ogólne. Jeśli by tak nie było, wybieramy Ogólne z listy opcji strzałkami w lewo lub w prawo.

W opcjach Ogólne możemy wyłączyć wyświetlanie strony startowej Thunderbird, ponieważ i tak nie będziemy używać tej aplikacji jako przeglądarki internetowej. Przejdźmy Tabulatorem do pola wyboru Po uruchomieniu programu wyświetlaj poniższą stronę startową w oknie wiadomości i naciśnijmy Spację, aby je odznaczyć. Niżej znajduje się pole edycyjne, w którym wpisuje się adres strony startowej.

Ponadto w tym oknie można wybrać domyślną wyszukiwarkę. Standardowo są to Google. Jest też kilka ustawień dotyczących zachowania Thunderbird po odebraniu wiadomości:

 • Wyświetlaj powiadomienia
 • Wyświetlaj ikonę w obszarze powiadomień
 • Odtwarzaj dźwięk.

Wszystkie te pola wyboru są domyślnie zaznaczone. Każde z nich znajdziemy oczywiście Tabulatorem, a Spacją możemy odznaczyć lub zaznaczyć ponownie. Kiedy zaznaczone jest pole wyboru Odtwarzaj dźwięk, możemy wybrać, czy program ma odtwarzać domyślny systemowy dźwięk powiadomienia o nowej poczcie, czy też używać pliku. Domyślnie zaznaczona jest ta pierwsza opcja, ale kiedy ją znajdziemy Tabulatorem, możemy strzałką w dół wybrać użyj pliku. Uaktywni się wówczas pole edycyjne, gdzie możemy wpisać ścieżkę dostępu do pliku dźwiękowego. Możemy też wybrać ten plik poprzez naciśnięcie Spacją przycisku Przeglądaj. Otworzy się standardowe okno dialogowe systemu Windows, służące do otwierania pliku.

Po zakończeniu ustawień przechodzimy Tabulatorem do przycisku OK i naciskamy Spację, albo wracamy do listy opcji na Ogólne i strzałką w prawo odnajdujemy kolejną pozycję, dla której chcemy modyfikować ustawienia.

4.3. Wyświetlanie

Po otwarciu okna Opcje (menu Narzędzia – Alt+N, Opcje - O), wybieramy z listy opcji strzałkami w lewo lub w prawo Wyświetlanie.

W opcjach Wyświetlanie, to co najważniejsze znajdziemy w Zakładce Zaawansowane. Jeśli nie mamy otwartego okna dialogowego Opcje, naciskamy kolejno Alt+N, aby rozwinąć menu Narzędzia i literą O otwieramy Opcje, albo strzałką w dół lub w górę odszukujemy Opcje i naciskamy Enter. W otwartym oknie dialogowym strzałką w lewo lub w prawo odszukujemy Wyświetlanie.

UWAGA! Okno dialogowe Opcje otwiera się w ostatnio używanym widoku, tzn. będą otwarte te opcje, które poprzednio ustawialiśmy.

Tabulatorem przechodzimy do okna dialogowego z zakładkami i strzałką w prawo odszukujemy Zaawansowane.

Najważniejsze w tym miejscu są opcje zgromadzone w sekcji Otwieranie wiadomości w:. Przechodzimy do niej Tabulatorem. Domyślnie zaznaczona jest tu opcja: nowych kartach. Dowolną strzałką odszukujemy opcję: nowych oknach wiadomości.

UWAGA! Otwieranie wiadomości w kartach przedstawiane jest jako zaleta programu Thunderbird, ale w przypadku osób niewidomych, otwarcie wielu kart może powodować niepotrzebny zamęt. Chyba jednak wygodniej będzie tradycyjnie otwierać wiadomości w nowych oknach. Jeśli jednak zdecydujemy się pracować w kartach, to pamiętajmy, że karty zamyka się skrótem Ctrl W.

Przejdźmy jeszcze Tabulatorem do pola wyboru: Zamykanie okna/karty wiadomości przy przenoszeniu lub usuwaniu. Polecam zaznaczyć to pole Spacją.

Pozostałe ustawienia pozostawiam własnej ocenie. W każdym bądź razie po dokonaniu ustawień można przejść Tabulatorem do przycisku OK i nacisnąć Spację, albo powrócić do listy opcji na Wyświetlanie i strzałką w prawo lub w lewo odszukać kolejne opcje do ustawienia.

4.4. Tworzenie

Po otwarciu okna Opcje (menu Narzędzia – Alt+N, Opcje - O), wybieramy z listy opcji strzałkami w lewo lub w prawo Tworzenie i Tabulatorem przechodzimy do zakładki Ogólne. Jeśli była otwarta wcześniej inna zakładka, to strzałkami w lewo lub w prawo odszukujemy zakładkę Ogólne i znów Tabulatorem przeglądamy to okno dialogowe.

Zwróćmy uwagę na pole wyboru: Wymagaj potwierdzenia, gdy do wysłania wiadomości użyty został skrót klawiaturowy. Warto to pole odznaczyć, aby przy wysyłaniu skrótem Thunderbird nie pytał o potwierdzenie wysyłki.

Warto też zastanowić się nad polem wyboru: Sprawdzaj pod kątem brakujących załączników. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, program przed wysłaniem ostrzeże nas o braku załącznika, jeśli w treści pisanej wiadomości będą słowa czy wyrażenia sugerujące, że powinien on być dołączony. Niektórym takie ostrzeżenia mogą przeszkadzać, ale z drugiej strony komunikat taki może ustrzec nas przed omyłkowym wysłaniem wiadomości bez załącznika, kiedy faktycznie załącznik taki miał być dodany.

W zakładce Ogólne, jak i dwóch pozostałych kartach opcji Tworzenie jest jeszcze kilka innych ustawień, które jednak możemy pominąć. Kiedy Tabulatorem powrócimy do karty Ogólne, strzałką w prawo znajdziemy kartę Adresowanie. Tu możemy określić skąd Thunderbird ma czerpać informacje do autouzupełniania przy ręcznym wpisywaniu adresów (domyślnie są to lokalne książki adresowe) oraz czy ma zapisywać adresy z poczty wychodzącej i w jakiej książce.

Z kolei w karcie pisownia można włączyć sprawdzanie pisowni przed wysłaniem. Ale tego nie polecam, bo wszelkie nazwy własne i neologizmy będą dla programu błędami. Sprawdzanie pisowni podczas tworzenia wiadomości jest domyślnie włączone.

Kiedy już zakończymy te ustawienia, to tradycyjnie Tabulatorem odszukujemy przycisk OK i naciskamy Spację lub powracamy do listy opcji na Tworzenie i strzałką w prawo odszukujemy kolejną opcję do ustawienia.

4.5. Zdalne treści w wiadomościach

Włączanie i wyłączanie wyświetlania zdalnych treści, takich jak grafik czy tekstów czerpane do okna odebranej wiadomości bezpośrednio z jakichś serwisów internetowych znajdziemy w sekcji Wiadomości opcji Prywatność. Po otwarciu okna Opcje (menu Narzędzia – Alt+N, Opcje - O), wybieramy z listy opcji strzałkami w lewo lub w prawo Prywatność. Tabulatorem idziemy do pola wyboru: Zdalne treści w wiadomościach. Domyślnie, ze względów bezpieczeństwa, pole to jest niezaznaczone. Dla naszej wygody warto je jednak zaznaczyć.

W tym miejscu jest też kilka opcji dotyczących stron internetowych. Ale ponieważ nie będziemy Thunderbirda używać do przeglądania stron WWW, pomińmy je. Przechodzimy Tabulatorem do przycisku OK i naciskamy Spację, albo powracamy do listy opcji na pozycję Prywatność, aby kontynuować konfigurację programu.

4.6. Niechciana poczta i Bezpieczeństwo

Ustawienia dotyczące niechcianej poczty są elementem opcji Bezpieczeństwo. Po otwarciu okna Opcje (menu Narzędzia - Alt+N, Opcje - O), wybieramy z listy opcji strzałkami w lewo lub w prawo Bezpieczeństwo.

Wcześniej dokonaliśmy pewnych ustawień w konfiguracji konta, które dotyczyły niechcianej poczty. Można jednak też dokonać pewnych zmian w ustawieniach Thunderbirda, aby wiadomości oznaczane ręcznie jako niechciane, automatycznie były przenoszone do przypisanego im folderu.

Po otwarciu okna Opcje (z menu Narzędzia – Alt+N), strzałkami w lewo lub w prawo odszukujemy na liście Bezpieczeństwo i Tabulatorem schodzimy do kart tej opcji. Powinniśmy być na karcie Niechciana poczta. Dla pewności możemy strzałkami w lewo lub w prawo, albo skrótem Ctrl Tabulator wybrać tą kartę. Potem Tabulatorem przechodzimy do ustawień. Trafimy na niezaznaczone pole wyboru: W przypadku ręcznego oznaczenia wiadomości jako niechcianej. Zaznaczamy Spacją to pole i Tabulatorem przechodzimy do grupy opcji. Domyślnie zaznaczona będzie opcja: Przenoś wiadomości do folderu „Niechciane”. Tak też możemy to zostawić, albo strzałkami w górę lub w dół wybrać: Usuwaj wiadomość. W tym drugim przypadku wiadomości oznaczone jako niechciane trafią do Kosza. Musimy mieć tego świadomość, by wiedzieć, gdzie ewentualnie ich szukać.

Kiedy znów naciśniemy Tabulator, trafimy na pole wyboru: Oznaczaj wiadomości uznane za niechciane jako przeczytane. Jak najbardziej możemy to pole zaznaczyć Spacją. Kolejny Tabulator przeniesie nas do pola wyboru: Włącz dziennik niechcianej poczty. Tego pola nie musimy zaznaczać. Myślę, że nikt takiego dziennika przeglądać potem nie będzie.

Wśród ustawień niechcianej poczty jest też przycisk o nazwie: Zresetuj dane treningowe. Thunderbird niejako uczy się, które wiadomości traktować jako niechciane na podstawie tych, które my ręcznie oznaczamy jako niechciane. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do swoich decyzji, albo uznaliśmy, że jednak niektóre wiadomości są niepotrzebnie automatycznie traktowane jako niechciane, użyjmy tego przycisku naciskając go Spacją, albo w dowolnym momencie skrótem Alt+R. Otworzy się okno dialogowe: Potwierdź, które zapyta: Czy na pewno zresetować dane treningowe filtru niechcianej poczty?

Domyślnie zaznaczony jest przycisk OK, który naciskamy Spacją, jeśli chcemy zresetować te dane, albo Escape, by zrezygnować. Możemy też przejść strzałkami lub Tabulatorem do przycisku Anuluj i nacisnąć do Spacją.

Oprócz Niechciana poczta w oknie opcji Bezpieczeństwo mamy też zakładki: Fałszywe wiadomości, Ochrona antywirusowa i Hasła. Zapoznanie się z dostępnymi ustawieniami pozostawiam użytkownikowi. Chcę tylko zwrócić uwagę na zakładkę Hasła, gdzie oprócz możliwości ustawienia głównego hasła dla programu, możemy przeglądać, edytować, usuwać czy kopiować zachowane hasła między innymi kont e-mail.

4.6.1. Zachowane w Thunderbird hasła logowania

W zakładce Hasła naciskamy Spację na przycisku Zachowane hasła. Otworzy się okno dialogowe: Zachowane dane logowania, gdzie Tabulatorem odszukujemy przycisk Wyświetl hasła i naciskamy Spację.

Program wyświetli jeszcze komunikat ostrzegawczy, ale jeśli chcemy faktycznie wyświetlić hasła, naciskamy Spacją domyślnie zaznaczony przycisk Tak.

W oknie oprócz nazw witryn (serwerów poczty), nazw użytkowników i daty ostatniej zmiany, pojawi się też kolumna z hasłami. Po oknie tym poruszamy się Tabulatorem. Kiedy dotrzemy do tabeli z danymi, możemy strzałkami w dół lub w górę przeglądać wpisy, a w menu kontekstowym każdego z nich znajdziemy:

 • Kopiuj nazwę użytkownika,
 • Edytuj nazwę użytkownika,
 • Kopiuj hasło,
 • Edytuj hasło.

Pod tabelą znajdują się przyciski: Usuń (usuwa informacje o zaznaczonym serwerze), Usuń wszystkie i Ukryj hasła. Jeśli już chcemy zamknąć okno: Zachowane dane logowania, możemy przejść Tabulatorem do przycisku Zamknij i nacisnąć Spację lub w dowolnym momencie nacisnąć Escape. Powrócimy do zakładki Hasła opcji Bezpieczeństwo w oknie Opcje.

Po zakończeniu ustawień niechcianej poczty możemy zamknąć okno Opcje przez przejście Tabulatorem do przycisku OK i naciśnięcie Spacji. Możemy też pozostać w oknie Opcje i Tabulatorem powrócić do listy Opcji, aby kontynuować ustawienia.

4.7. Załączniki

Po otwarciu okna Opcje (menu Narzędzia – Alt+N, Opcje - O), wybieramy z listy opcji strzałkami w lewo lub w prawo Załączniki. Tabulatorem schodzimy do zakładki Przychodzące.

Jak nie mamy pewności, czy to ta zakładka, strzałkami w lewo lub w prawo możemy ją wybrać. Są tylko dwie. Druga Wychodzące. Ale my skupmy się na tej pierwszej. Tu jeśli mamy takie życzenie, możemy ustawić folder, do którego później Thunderbird będzie zapisywał załączniki, nie pytając za każdym razem o to. Wygonie byłoby wcześniej przygotować sobie taki folder o nazwie na przykład Załączniki na dysku D.

Tabulatorem przechodzimy do przycisku opcji: Zawsze pytaj, gdzie zapisać plik, który jest domyślnie zaznaczony. Strzałką w górę możemy wybrać opcje: Zapisuj pliki do... Domyślnie jest wskazany Pulpit. Tabulatorem przechodzimy do przycisku Przeglądaj i naciskamy Spację. Otworzy się standardowe okno dialogowe Windows Wybierz folder

Znajdujemy się w polu edycyjnym Folder, gdzie możemy ręcznie wpisać ścieżkę dostępu. Jeśli utworzyliśmy folder Załączniku na dysku D:, to możemy wpisać w tym miejscu: D:Załączniki i nacisnąć Enter. W ten sposób folder stanie się domyślnym folderem do zapisywania załączników.

Możemy też skrótem Shift Tabulator wyjść do listy plików i folderów (w Windows 10 Creators Update skrót ten trzeba zastosować dwa razy) i tu Alt Strzałka w górę wychodzimy o poziom wyżej, a Enterem otwieramy kolejne lokalizacje w poszukiwaniu naszego folderu docelowego. Kiedy go znajdziemy i otworzymy Enterem , Tabulatorem przechodzimy do przycisku Wybierz folder i naciskamy Spację.

Po tym ustawieniu powrócimy do okna Opcji,Załączniki, zakładka Przychodzące, gdzie Tabulatorem możemy odszukać przycisk OK i nacisnąć Spację. Okno Opcje zostanie zamknięte. Możemy też pozostać w oknie Opcje i Tabulatorem przejść do listy, gdzie wybraliśmy Załączniki i strzałkami w lewo lub w prawo wybrać inne opcje do ustawienia.

4.8. Zaawansowane

Jeśli przy instalacji zrezygnowaliśmy z tego, by Thunderbird był domyślnym klientem poczty, między innymi to możemy zmienić w opcjach Zaawansowane.

Po otwarciu okna Opcje (menu Narzędzia – Alt+N, Opcje - O), wybieramy z listy opcji strzałkami w lewo lub w prawo Zaawansowane.

Tabulatorem schodzimy do kart, czy inaczej zakładek. Tu strzałkami w lewo lub w prawo odszukujemy Ogólne i Tabulatorem idziemy do pola wyboru: Przy uruchamianiu sprawdzaj, czy Thunderbird jest domyślnym programem pocztowym. Gdyby to pole nie było zaznaczone, to warto to zrobić Spacją. Potem Tabulatorem przechodzimy do przycisku: Sprawdź teraz i naciskamy Spację. Pojawi się okno dialogowe: Integracja z systemem operacyjnym.

Strzałkami w dół lub w górę przechodzimy po liście i zaznaczamy Spacją te elementy, dla których Thunderbird ma być domyślnym klientem. Domyślnie zaznaczone jest poczty. Jeśli nie korzystamy z innych usług, naciskamy Enter, albo Tabulatorem przechodzimy do przycisku OK i naciskamy Spację. Możemy też anulować to ustawienie naciskając Escape lub odnaleźć Tabulatorem przycisk Anuluj i nacisnąć Spację.

4.9. Okno podglądu wiadomości

Warto też wyłączyć okno podglądu wiadomości. Nie jest ono potrzebne do odczytywania wiadomości, a wręcz tylko je utrudnia. Będąc w głównym oknie Thunderbirda z menu Widok (Alt+W) wybieramy Układ (U lub odszukujemy to podmenu strzałkami w dół lub w górę, a rozwijamy strzałką w prawo) i potem Panel wiadomości (M lub odszukujemy strzałkami w dół lub w górę i naciskamy Enter). Najlepiej opcję tą odnaleźć strzałkami i zorientować się czy jest zaznaczona. Jeśli tak, to naciskamy Enter. Jeśli nie, to oznacza, że podgląd wiadomości jest wyłączony i tylko zamykamy menu naciskając Alt.

Okno podglądu wiadomości można na przemian włączać i wyłączać również klawiszem F8.

UWAGA! Jeśli notebook ma ustawione klawisze funkcyjne F1 - F12 w ten sposób, że obsługują one multimedia i funkcje specjalne, razem z klawiszem F8 trzeba nacisnąć Fn (skrót Fn+F8).

5. Obsługa programu Thunderbird

5.1. Uruchamianie programu Thunderbird

Najprostszym sposobem na uruchomienie programu Thunderbird jest odnalezienie na Pulpicie jego skrótu Mozilla Thunderbird literą M lub ThunderbirdPortable literą T i naciśnięcie Enter.

Użytkując program Thunderbird warto pamiętać o tym, że po uruchomieniu będzie on wyświetlał to co było wyświetlane przy ostatnim zamknięciu. A o tym co jest wyświetlane decydujemy wybierając odpowiedni folder na widoku drzewa folderów. Między elementami okna programu takimi jak lista wiadomości, drzewo folderów czy pasek narzędzi poruszamy się Tabulatorem. Po liście folderów czy liście wiadomości zaś, poruszamy się strzałkami w dół lub w górę. Strzałka w prawo rozwija gałąź drzewa folderów o ile posiada on podfoldery, a strzałka w lewo zwija. Po wybraniu folderu, nagłówki znajdujących się w nim wiadomości, zostaną wyświetlone na liście wiadomości, która nazywana jest tabelą.

5.2. Odbieranie wiadomości

Odbieranie wiadomości odbywa się na dwa sposoby. Automatycznie przy uruchamianiu Thunderbirda, bo tak standardowo skonfigurowany jest program. Poza tym w każdej chwili możemy wywołać pobieranie wiadomości z bieżącego konta naciskając F5. Jeśli mamy kilka kont skonfigurowanych w Thunderbirdzie, to pobieranie wiadomości ze wszystkich kont wywołamy skrótem Shift+F5.

Obie te czynności możemy też znaleźć i wywołać z menu Plik (Alt+P), podmenu Pobierz nowe wiadomości z (B lub odszukujemy strzałką w dół i rozwijamy strzałką w prawo), a następnie Wszystkich kont lub strzałką w dół Bieżącego konta. Możemy też wybrać konkretne konto po jego nazwie. Wybrane polecenie potwierdzamy Enterem. Zakończenie pobierania sygnalizowane jest dźwiękiem. Oczywiście jeśli tego nie zmieniliśmy w ustawieniach.

UWAGA! Jeśli Thunderbird importował ustawienia kont e-mail z innego programu, to przed odebraniem wiadomości zapyta o hasło.

Pojawi się okno dialogowe Wprowadź hasło, gdzie w polu edycyjnym o nazwie Wprowadź hasło użytkownika (tu pada nazwa konta), wpisujemy hasło i Tabulatorem przechodzimy do pola wyboru: Użyj Menadżera haseł, aby zapamiętać to hasło. Aby następnym razem Thunderbird nie pytał o hasło, zaznaczamy to pole Spacją. Po tym wszystkim naciskamy Enter lub przechodzimy Tabulatorem do przycisku OK i naciskamy Spację. Okno dialogowe zgaśnie, a wiadomości zostaną pobrane.

5.3. Odczytywanie wiadomości

Punktem wyjścia do odczytania wiadomości jest wybranie folderu, z którego chcemy odczytać wiadomość. Po uruchomieniu Thunderbird wyświetla to, co było wybrane przy jego zamknięciu. Jeśli nie jest to zawartość tego folderu, który nas interesuje, to naciskając Tabulator przechodzimy do widoku drzewa, które przedstawia strukturę naszych folderów. Tam strzałkami w górę lub w dół szukamy folderu, z którego wiadomość chcemy odczytać. Załóżmy, że będzie to folder Odebrane. Zatrzymujemy się na nim i Tabulatorem wracamy na listę wiadomości, która nazywana jest tabelą.

Nagłówki wiadomości zawierają kolejno temat, informacje od kogo wiadomość pochodzi i kiedy została odebrana przez nasz serwer pocztowy. Wiadomości domyślnie sortowane są rosnąco według daty odebrania. Najnowsze wiadomości będą na dole.

Strzałkami w dół lub w górę odszukujemy interesującą nas wiadomość i naciskamy Enter lub skrót Ctrl+O. Wiadomość otworzy się i zostanie automatycznie odczytana. Jeśli chcemy odczytać ją ponownie, musimy wrócić na jej początek skrótem Ctrl Home, a następnie odpowiednim dla naszego screenreadera skrótem wywołać czytanie ciągłe, albo czytać strzałką w dół linijka po linijce. Możemy też zamknąć okno wiadomości Escapem i ponownie otworzyć Enterem, co też spowoduje odczytanie wiadomości.

Okno wiadomości, czy też kartę z wiadomością, jeśli nie zmieniliśmy ustawień zgodnie z wcześniejszym opisem, możemy zamknąć też skrótem Ctrl+W.

5.3.1. Otwieranie, zapisywanie, odłączanie i usuwanie załączników

Praca z odebranymi załącznikami w Thunderbird jest wyjątkowo prosta.

Screenreader informuje nas o tym, że wiadomość ma załącznik, kiedy poruszamy się po liście nagłówków wiadomości. Otwieramy wybraną wiadomość, naciskając Enter lub Ctrl+O. Screenreader automatycznie odczyta treść wiadomości. W każdej chwili możemy przerwać czytanie naciskając Ctrl. Nie naciskamy Escape, bo okno wiadomości zamknie się.

W oknie wiadomości otwieramy menu Plik (Alt+P), a z niego podmenu Załączniki (C lub odszukujemy tą pozycję strzałką w dół, a rozwijamy strzałką w prawo). W podmenu Załączniki mamy dwie grupy, po których poruszamy się strzałkami w dół lub w górę:

 1. Listę plików czy jeden plik załącznika,
 2. Zestaw poleceń, które możemy wykonać dla wszystkich załączników:

   

  1. Otwórz wszystkie (otwiera wszystkie załączniki jednocześnie),

  2. Zapisz wszystkie (zapisuje wszystkie załączniki jednocześnie),

  3. Odłącz wszystkie (zapisuje wszystkie załączniki i usuwa je, ale pozostawia wiadomość bez załącznika),

  4. Usuń wszystkie (usuwa wszystkie załączniki z wiadomości).

Działanie powyższych poleceń jest jasne. Byłbym jednak ostrożny ze stosowaniem polecenia usuń wszystkie, bo kiedy plików załącznika jest dużo, w ich masie niechcący można usunąć jakiś ważny dokument. Nie polecam też otwierania wielu załączników jednocześnie, jeśli jest ich bardzo dużo, bo najzwyczajniej możemy nie ogarnąć otwartych jednocześnie okien, nawet jeśli sprawnie posługujemy się przełączaniem aktywnych okien za pomocą skrótu Alt Tabulator. Thunderbird pyta, o ile nie zmienimy standardowych ustawień, przed otwarciem każdego dokumentu, w jakim programie to zrobić.

5.3.1.1. Otwieranie załącznika

Otwieramy wiadomość z załącznikiem i z menu Wiadomość (Alt+M) wybieramy podmenu Załączniki (C lub odszukujemy strzałką w dół) i rozwijamy je strzałką w prawo. Będziemy znajdować się na pierwszym pliku załącznika. Kiedy chcemy otworzyć inny, strzałką w dół odszukujemy go. Plik załącznika, czy raczej jego nazwa, też jest typu podmenu. Rozwijamy je strzałką w prawo i tu napotkamy polecenie Otwórz, które naciskamy Enterem

Kiedy otwieramy załącznik po raz pierwszy, Thunderbird wyświetli okno dialogowe, w którym mamy możliwość wybrania czy otworzyć plik (Otwórz za pomocą – opcja domyślnie zaznaczona) czy zapisać (Zapisz plik). Opcję zmieniamy strzałkami w górę lub w dół. Ale pozostańmy przy otwieraniu.

Możemy zdecydować w jakim programie otworzy się wybrany plik załącznika. Wystarczy nacisnąć Tabulator i przejść do listy rozwijanej, gdzie strzałkami w dół lub w górę wybieramy program. W naszym przypadku pozostajemy przy Notatniku, bo plik załącznika jest typu tekstowego.

Zazwyczaj Thunderbird, a raczej Windows rozpoznaje w jakim programie dany załącznik można otworzyć i nie ma sensu dokonywać zmian. Jak ktoś jednak chce wybrać inny program, to na liście może wybrać opcję Inna aplikacja, a wtedy system Windows przed otwarciem pliku załącznika najpierw pokaże okno: Wybierz aplikację pomocniczą. Tu strzałką w dół możemy odszukać inną aplikację i nacisnąć Enter.

W opisywanym oknie otwierania załącznika znajduje się też pole wyboru: Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu. Znajdziemy je Tabulatorem, a zaznaczyć możemy Spacją. Jeżeli zaznaczymy to pole wyboru, to następnym razem, kiedy zechcemy otworzyć plik załącznika tego typu, Thunderbird nie wyświetli opisywanego okna dialogowego, tylko otworzy załącznik, w wybranym aktualnie programie.

Na zakończenie naciskamy Enter lub jak ktoś woli, Tabulatorem odnajdujemy przycisk OK i naciskamy Spację. Załącznik otworzy się w skojarzonym z nim programie.

Schemat otwierania załącznika

W celu otwarcia załącznika:

 1. Otwieramy wiadomość z załącznikiem,
 2. Z menu Wiadomość (Alt+M) wybieramy kolejno: Załączniki, konkretny plik załącznika i polecenie Otwórz,
 3. Jeśli załącznik nie otworzy się automatycznie, naciskamy Enter na oknie dialogowym.

5.3.1.2. Zapisywanie załącznika

Zapisywanie jest czynnością bliźniaczo podobną do otwierania załącznika.

 1. Otwieramy wiadomość z załącznikiem,
 2. Z menu Plik (Alt+P) wybieramy kolejno: podmenu Załączniki (C lub odszukujemy strzałką w dół i rozwijamy strzałką w prawo), konkretny plik załącznika (podmenu rozwijamy strzałką w prawo) i wreszcie strzałką w dół wybieramy Zapisz jako..., gdzie stawiamy Enter.

Otworzy się okno dialogowe Zapisz załącznik, gdzie znajdować się będziemy w polu Nazwa pliku. Jeśli chcemy, możemy wpisać własną nazwę dla zapisywanego pliku, ale polecam pozostawić oryginalną i od razu nacisnąć Enter.

UWAGA! Jeśli zmienimy nazwę załącznika i zapomnimy o dodaniu rozszerzenia, Windows nie będzie wiedział jakim programem plik ten otworzyć.

Załącznik zostanie zapisany w określonym podczas wcześniej opisanej konfiguracji folderze (patrz 4.7. Załączniki).

 1. Jeśli jednak nie ustawiliśmy wcześniej, by Thunderbird zapisywał załączniki do określonego folderu, to z pola nazwa pliku wychodzimy skrótem Shift+Tabulator (zwykle dwukrotnie) do widoku listy plików i folderów, gdzie możemy odszukać folder dla naszego załącznika. Standardowo Enterem otwieramy poszczególne lokalizacje, a Alt+Strzałka w górę wychodzimy o poziom wyżej. Jeśli odnajdziemy folder, w którym chcemy zapisać załącznik,, Tabulatorem idziemy do pola nazwa pliku i naciskamy Enter lub dalej do przycisku Zapisz i naciskamy Spację.

UWAGA! W polu edycyjnym Nazwa pliku możemy przejść na początek klawiszem Home i dopisać ścieżkę docelową folderu, w którym chcemy zapisać załącznik. Na przykład: D:Załączniki o ile folder Załączniki jest utworzony na dysku D:. Po znaku dwukropek, który jest po literze dysku D i na końcu należy napisać znak backslash.

Schemat zapisywania załącznika

Najwygodniej wcześniej ustawić folder zapisywania załączników. Thunderbird zapamiętuje też jednak ostatnią ścieżkę zapisywania naszego załącznika tak, że następnym razem, jeśli chcemy zapisać kolejny załącznik w poprzedniej lokalizacji i w oryginalnej nazwie pliku, po otwarciu okna dialogowego Zapisz jako, wystarczy nacisnąć tylko Enter.

 1. Otwieramy Enterem wiadomość z załącznikiem.
 2. Skrótem Alt+M otwieramy menu Wiadomość i literą C szybko przechodzimy do podmenu Załączniki, które rozwijamy Strzałką w prawo lub Enterem.
 3. Strzałką w dół odszukujemy plik załącznika (pierwszy plik od razu jest zaznaczony).
 4. Strzałką w prawo rozwijamy podmenu pliku załącznika.
 5. Strzałką w dół odszukujemy polecenie Zapisz jako i naciskamy Enter.
 6. Będąc w polu nazwa pliku naciskamy Enter, aby zapisać załącznik we wcześniej zdefiniowanym folderze.

5.3.1.3. Zapisywanie wielu załączników jednocześnie

Kiedy w odebranej wiadomości znajduje się wiele załączników, możemy je zapisać jednym poleceniem w ustawionym podczas konfiguracji folderze (patrz 4.7. Załączniki). Po otwarciu wiadomości z załącznikami, z menu Wiadomość (Alt+M), wybieramy kolejno Załączniki (C lub strzałką w dół i rozwijamy to polecenie strzałką w prawo), a następnie wybieramy Zapisz wszystkie (Z lub strzałką w dół i naciskamy Enter). Otworzy się okno dialogowe z określoną w konfiguracji lub ostatnio używaną lokalizacją.

Będziemy w polu edycyjnym folder, gdzie można wpisać ścieżkę dostępu typu D:Załączniki, albo pozostać przy proponowanej lokalizacji i od razu nacisnąć Enter. Można też Tabulatorem przejść do przycisku: Wybierz folder i nacisnąć Spację. Wszystkie pliki zostaną zapisane w wybranej lokalizacji.

UWAGA! Jeśli w wybranej lokalizacji będzie znajdował się już plik o nazwie odebranego załącznika, albo wręcz już wcześniej zapisaliśmy ten załącznik, to program Thunderbird zapyta czy chcemy go zastąpić. Strzałkami lub Tabulatorem wybierzmy przycisk OK i naciśnijmy Spację jeśli chcemy to zrobić.

UWAGA! Jeśli wybierzemy Anuluj, to okno ostrzeżenia wyłączy się i powrócimy do okna Zapisz jako. Możemy zmienić nazwę pliku lub klawiszem Escape zrezygnować z zapisywania załącznika.

5.3.1.4. Odłączanie pliku załącznika

Odłączanie pliku załącznika łączy w sobie czynność zapisania tegoż załącznika w wybranym folderze i usunięcia go z wiadomości.

Wybieramy wiadomość z załącznikiem i otwieramy ją Enterem.

Z menu Wiadomość (Alt+M) wybieramy kolejno Załączniki (C lub odszukujemy strzałkami w dół lub w górę, a rozwijamy strzałką w prawo), potem plik załącznika rozwijamy strzałką w prawo i wreszcie strzałką w dół odnajdujemy Odłącz i otwieramy Enterem (albo naciskamy D po rozwinięciu podmenu nazwy załącznika).

Otworzy się klasyczne okno: Zapisz jako.

Jeśli nie zmieniamy nazwy pliku i folderu, jaki ostatnio używaliśmy do zapisywania pliku załącznika, naciskamy Enter. Otworzy się okno dialogowe pod tytułem Potwierdź. Okno to ostrzega, że załączniki zostały zapisane i zostaną nieodwracalnie usunięte z tej wiadomości. Przy czym wszystkie pliki załącznika są wymienione z nazwy.

Thunderbird ostrzega, że czynności tej nie można cofnąć. Jeśli decydujemy się kontynuować, naciskamy Enter, albo przechodzimy Tabulatorem do przycisku OK i naciskamy Spację.

Niespodzianka

Thunderbird nie do końca zachowuje się tak, jak można by się spodziewać przy opisywanej funkcji odłączania załącznika. Po odłączeniu załącznik taki dalej można otworzyć lub zapisać, ale za to opcje Odłącz i Usuń w podmenu Załączniki przestają być aktywne. Za to po usunięciu pliku z folderu, gdzie został zapisany, wiadomość pokazuje jaki załącznik był dołączony, ale nie możemy już z nim nic zrobić. Nie da się go już nawet otworzyć.

5.3.1.5. Usuwanie załącznika z wiadomości

Polecenie usuwania znajduje się podobnie jak wcześniej opisywane w podmenu Załączniki, otwartej wiadomości. Usunięcie załącznika z wiadomości ma sens wtedy, gdy samą treść wiadomości chcemy z jakiegoś powodu przechować, ale nie potrzebujemy załącznika jej towarzyszącego, albo już go zapisaliśmy na dysku. Usuwając załącznik z wiadomości oszczędzamy miejsce na dysku.

 1. Otwieramy wiadomość z załącznikiem,
 2. Z menu Wiadomość (Alt+M) wybieramy kolejno podmenu Załączniki (C lub odszukujemy strzałkami w górę lub w dół), rozwijamy strzałką w prawo, a potem plik załącznika rozwijamy strzałką w prawo i wreszcie strzałką w dół odnajdujemy polecenie Usuń (litera U), które zatwierdzamy Enterem.
 3. Thunderbird wyświetli ostrzegawcze okno dialogowe o nazwie Potwierdź, gdzie poinformuje, że wymienione w nim pliki zostaną nieodwracalnie usunięte z tej wiadomości. Czynności tej nie można cofnąć.
 4. Domyślnie zaznaczony jest przycisk OK, więc jeśli chcemy usunąć załącznik z wiadomości, naciskamy Enter lub Spację. Jeśli chcemy z tego zrezygnować, naciskamy Escape, albo Tabulatorem czy strzałkami w lewo lub w prawo przechodzimy do przycisku Anuluj i naciskamy Spację.
 5. Załączniki z wiadomości zostaną usunięte, ale sama wiadomość pozostanie.

Podobnie, jak ma to miejsce przy odłączaniu załącznika, nagłówek wiadomości będzie nas informował o tym, że wiadomość jest z załącznikiem, ale po otwarciu wiadomości w podmenu Załączniki (Wiadomość, Załączniki) żadne polecenie nie będzie dostępne. Nic z tym załącznikiem nie da się zrobić.

5.4. Wysyłanie wiadomości

Aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości, w otwartym programie Thunderbird naciskamy Ctrl+N. Możemy też z menu Plik (Alt+P) wybrać podmenu Utwórz (U lub odnaleźć je strzałką w dół i rozwinąć strzałką w prawo), a potem naciskamy Enter na pozycji Wiadomość lub naciskamy literę W. Otworzy się okno tworzenia nowej wiadomości, a kursor będzie znajdował się w polu edycyjnym Do.

Wpisujemy tu adres e-mail, a jeżeli mamy zgromadzone kontakty w książce adresowej, nazwę osoby, do której chcemy wysłać wiadomość. Jeśli osoba znajduje się w książce adresowej, kiedy zaczniemy pisać jej nazwę czy adres e-mail, autouzupełnianie zasugeruje osobę i nie musimy kończyć pisania. Jeśli propozycji jest kilka, wybieramy odpowiednią strzałką w dół. Jeżeli chcemy wysłać wiadomość do kilku odbiorców jednocześnie, po wprowadzeniu kontaktu, naciskamy Enter i znajdziemy się w kolejnym polu edycyjnym Do, gdzie wprowadzamy kolejnego odbiorcę. I tak dalej. Dla celów ćwiczebnych, możemy w polu Do wpisać swój adres i wysłać wiadomość do samego siebie. Dzięki temu sprawdzimy też poprawność działania naszego konta, zarówno pod kątem wysyłania, jak i odbierania poczty.

Osoby z książki adresowej możemy też wybrać otwierając, w oknie nowej wiadomości, Panel adresów klawiszem F9 lub z menu Widok (Alt+W) wybrać Panel adresów (litera A lub Enter po znalezieniu tej opcji strzałkami w dół lub w górę).. F9 także wyłącza ten panel. Przy czym raz włączony Panel adresów będzie zawsze otwierał się przy tworzeniu nowej wiadomości (Ctrl+N), dopóki go nie wyłączymy.

UWAGA! W notebookach może być konieczne jednoczesne przytrzymanie klawisza Fn wraz z klawiszem F9 (skrót Fn+F9).

Panel książki adresowej można też wyświetlić, wybierając z menu Widok (Alt+W) nowej wiadomości polecenie Panel adresów (literą A lub po odnalezieniu tej pozycji strzałkami w dół lub w górę naciskamy Enter).

Aby dodać osobę z tak wyświetlonej książki adresowej, należy skrótem Alt+K przejść do wyboru książki adresowej. Strzałkami w dół lub w górę wybrać książkę, z której mają się wyświetlić kontakty. Można strzałką w górę wybrać Wszystkie książki adresowe. Wówczas program wyświetli wszystkie kontakty.

UWAGA! Program Thunderbird ma standardowo dwie książki adresowe. Osobista książka adresowa gromadzi dodawane przez nas kontakty, a druga o nazwie Zebrane adresy zapisuje osoby, do których pisaliśmy. Chyba, że konfigurując wcześniej program zmienimy to ustawienie (menu Narzędzia, Opcje, Tworzenie, zakładka Adresowanie – zobacz 4.4. Tworzenie).

Teraz polecam Tabulatorem, albo skrótem Alt S przejść do pola Szukaj, gdzie możemy wpisać fragment nazwy kontaktu, by przefiltrować długą ich listę. Potem Tabulatorem możemy też przejść na drzewo kontaktów i dalej strzałkami w dół i w górę przeszukiwać listę. Można też oczywiście posługiwać się pierwszą literą nazwy kontaktu.

Po odszukaniu osoby, do której chcemy napisać, stosujemy skrót Alt+D. Osoba zostanie dodana do pola Do. Kursor z kolei znajdzie się w kolejnym, dodanym polu Do. Jeśli chcemy napisać jednocześnie do kilku osób, musimy powrócić do drzewa kontaktów, np. Alt+S (pole Szukaj) i Tabulator.. I tak aż dodamy wszystkie osoby. Możemy też po odnalezieniu osoby otworzyć jej menu kontekstowe i odszukać w nim strzałkami w dół lub w górę Dodaj do pola „Do”. Naciskamy Enter. W ten sposób także osoba zostanie wpisana do pola Do, a kursor będzie w kolejnym takim polu. Można wreszcie po odnalezieniu kontaktu Tabulatorem przejść do przycisku Do i nacisnąć Spację lub Enter. Osoba i w ten sposób zostanie dodana do pola Do, a kursor, podobnie jak poprzednio opisanych sposobach, znajdzie się w kolejnym, dodanym polu Do.

Z listy kontaktów można też wybrać jednocześnie wiele osób, zaznaczając wszystkie Ctrl+A, albo stosując metodę selektywnego zaznaczania, czyli poruszać się z wciśniętym klawiszem Ctrl i zaznaczać interesujące nas kontakty Spacją, kiedy Ctrl jest wciśnięty. Dopiero wtedy stosujemy skrót Alt+D lub z menu kontekstowego wybieramy, jak opisano wyżej, Dodaj do pola „Do”, albo też przechodzimy Tabulatorem do przycisku Do i naciskamy go Spacją bądź Enterem.

Inny sposób wykorzystania adresów zgromadzony w książce adresowej opisany jest w rozdziale 7.3. Tworzenie wiadomości z poziomu książki adresowej.

UWAGA! W adresach e-mail nie stosujemy polskich znaków, ani spacji. Zresztą zakładam, że adres taki prawidłowo poda nam przyszły odbiorca naszej wiadomości. Natomiast kiedy w polu edycyjnym z autouzupełnianiem Do piszemy nazwę, pod jaką osoba widnieje w naszej książce adresowej, polskie znaki są jak najbardziej dozwolone.

Z pola Do przechodzimy Tabulatorem do pola edycyjnego Temat (albo naciskamy Alt+T) i wypełniamy je, wpisując krótko o czym jest wiadomość. Pole temat warto wypełnić z dwóch powodów. Po pierwsze, przy wysyłaniu wiadomości unikniemy komunikatu: Wysyłana wiadomość nie posiada tematu.

W tym oknie dialogowym domyślnie zaznaczony jest przycisk Wyślij bez tematu. Naciśnięcie Spacji spowoduje wysłanie wiadomości. Możemy też wybrać Tabulatorem lub strzałkami w lewo lub w prawo przycisk Anuluj wysyłanie. Jeśli chcemy zrezygnować z wysłania wiadomości bez tematu naciskamy na tym przycisku Spację.

Drugim powodem, dla którego warto wpisać temat wiadomości jest to, że programy antywirusowe i antyspamowe mogą potraktować wiadomość bez tematu jako potencjalnie niebezpieczną. Wiadomość taka może u odbiorcy trafić do folderu wiadomości śmieci, wiadomości niechcianych lub spamu. W ekstremalnych przypadkach wiadomość taka może nawet nie dotrzeć do adresata.

Kolejnym krokiem jest napisanie samej wiadomości. Z pola Temat przechodzimy Tabulatorem do pola edycyjnego Dokument. NVDA może odczytać je jako About blank dokument, edytowalne. To właśnie miejsce na napisanie wiadomości.

Pisząc wiadomość e-mail stosujemy ogólnie panujące formy grzecznościowe - zasady netykiety (zasady zachowania w Internecie). List powinien przypominać tradycyjną korespondencję papierową. Tak więc, musimy się na wstępie przywitać, albo pozdrowić odbiorcę zwracając się, np. uniwersalnym Witam, Witaj, itp., albo Drogi... Szanowny..., itp.. Następnie Enterem przechodzimy do nowego akapitu i piszemy zasadniczą treść listu. Na koniec, po kolejnym Enterze, czyli w nowym akapicie, podpisujemy się.

Co do netykiety to oprócz opisanej wyżej formy listu, musimy pamiętać o tym, aby w treści stosować ogólne zasady gramatyki i ortografii. Oczywiście, tam gdzie trzeba, piszemy polskie znaki i duże litery. Treść dzielimy na akapity, które powstają po naciśnięciu Entera. Mało kto wie, że według netykiety pisanie wielkimi literami oznacza krzyk, złość, itp.. Pisząc wielkimi literami WITAM CIĘ KOCHANY..... de facto, mimo miłych słów, przekazujemy negatywne emocje.

Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, naciskamy skrót Ctrl+Enter lub z menu Plik (Alt+P) wybieramy Wyślij teraz (T lub odnajdujemy strzałką w dół i naciskamy Enter). Przy stosowaniu skrótu Ctrl+Enter może, jeśli wcześniej tego nie wyłączyliśmy, pokazać się okno dialogowe z pytaniem: Czy na pewno ta wiadomość jest gotowa do wysłania? Zobacz o tej konfiguracji w temacie 4.4. Tworzenie (okno Opcje, Tworzenie i zakładka Ogólne).

Domyślnie zaznaczony jest przycisk Wyślij. Proponuję jednak Tabulatorem przejść do pola wyboru: Nie pokazuj więcej tego okna dialogowego i zaznaczyć je Spacją, aby Thunderbird nie pytał więcej o to przy wysyłaniu. Potem Tabulatorem trzeba powrócić do przycisku Wyślij i nacisnąć Spację. Przez chwilę pojawi się komunikat o wysyłaniu i jeśli nie ma problemów z połączeniem internetowym, wiadomość zostanie wysłana, a jej kopia zapisana w folderze Wysłane.

Uwagi dotyczące wysyłania wiadomości

Po pierwsze, jeśli Thunderbird importował ustawienia kont e-mail z innego programu, to przed wysłaniem wiadomości zapyta o hasło.

Pojawi się okno dialogowe Wymagane hasło serwera poczty wychodzącej (SMTP), gdzie w polu edycyjnym o nazwie Wprowadź hasło dla użytkownika (tu pada nazwa konta) na serwerze ..., wpisujemy hasło i Tabulatorem przechodzimy do pola wyboru Użyj Menadżera haseł, aby zapamiętać to hasło. Zaznaczamy to pole Spacją. Następnym razem Thunderbird nie będzie już o nie pytał. Po tym wszystkim naciskamy Enter i wiadomość zostanie wysłana lub przechodzimy Tabulatorem do przycisku OK i naciskamy Spację.

Po drugie, Thunderbird analizując treść wiadomości, przy próbie jej wysłania może, jeśli tego wcześniej nie wyłączyliśmy, wyświetlić okno dialogowe: Przypomnienie o brakujących załącznikach, w którym zapyta: Czy ta wiadomość nie powinna zawierać załączników. O konfiguracji związanej z tym komunikatem zobacz w temacie 4.4. Tworzenie (okno Opcje, Tworzenie i zakładka Ogólne).

Jeśli nie chcemy dołączać załączników, naciskamy Spację, bo domyślnie zaznaczony jest przycisk Nie, wyślij teraz. Ale jeżeli faktycznie zapomnieliśmy o dodaniu załącznika, przechodzimy strzałkami w lewo lub w prawo do przycisku Faktycznie! i naciskamy Spację, albo po prostu Escapem wyłączamy to okno i powracamy do tworzenia wiadomości, aby dodać załącznik (patrz 5.4.4. Wysyłanie wiadomości z załącznikiem).

Po trzecie wreszcie, jeśli w Thunderbird mamy skonfigurowanych kilka adresów e-mail i wysyłając wiadomość chcemy skorzystać z innego niż domyślny, przed naciśnięciem Ctrl+Enter musimy przejść skrótem Alt+D do listy rozwijanej Nadawca zawierającej nasze konta i strzałkami w górę lub w dół wybrać to, z którego chcemy wysłać wiadomość.

UWAGA! Jest to taki sam skrót jak ten, który dodawał osobę z drzewa kontaktów do pola Do, ale kiedy jesteśmy poza drzewem kontaktów, skrót Alt+D przeniesie kursor do listy rozwijanej Nadawca, która zawiera skonfigurowane w programie adresy e‑mail.

5.4.1. Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość

Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość jest chyba najprostszym sposobem wysyłania wiadomości.

5.4.1.1. Odpowiedz tylko nadawcy

Jeśli chcemy odpowiedzieć komuś na otrzymany list, to będąc na nagłówku wiadomości lub po jej otwarciu naciskamy skrót Ctrl+R. Można też z menu Wiadomości (Alt+M) wybrać Odpowiedz (O lub odszukać tą pozycję strzałką w dół i nacisnąć Enter).

Otworzy się okno tworzenia nowej wiadomości, w którym kursor od razu będzie w polu edycyjnym Dokument, gdzie piszemy naszą odpowiedź. W zależności od tego, jak wcześniej skonfigurowaliśmy program (patrz 3.2.3.4. Odpowiedź przed lub po cytacie wiadomości), kursor będzie znajdował się na początku, przed cytatem otrzymanej wiadomości, albo na końcu, czyli po cytowanej wiadomości, na którą odpowiadamy. Jeśli, bez względu na ustawienia aplikacji, ktoś woli jednak napisać odpowiedź przed oryginalnym listem, przechodzimy na początek dokumentu Ctrl+Home i stawiamy Enter, po czym powracamy do pierwszej linii strzałką do góry i piszemy.

W temacie pojawi się na początku dopisek Re:, co oznacza, że odbiorca ma do czynienia z odpowiedzią na swój list. A adresata nie musimy wpisywać, bo jest nim nadawca odebranej przez nas wiadomości. Po napisaniu listu, pozostanie nam tylko go wysłać Ctrl+Enter, albo z menu Plik (Alt+P) wybieramy Wyślij teraz (T lub odszukujemy tą pozycję strzałką w dół i naciskamy Enter). Odpowiedź zostanie wysłana, a nam pozostanie zamknąć tylko oryginalną wiadomość (Escape lub Alt+F4 czy Ctrl+W).

Odpowiedzieć na wiadomość skrótem Ctrl+R można też, kiedy jesteśmy ustawieni na nagłówku wiadomości. Nie ma konieczności jej otwierania. Oczywiście ma to sens tylko wtedy, kiedy już z treścią wiadomości wcześniej zapoznaliśmy się. Stojąc na nagłówku wiadomości, można też otworzyć menu kontekstowe i wybrać z niego strzałkami w dół lub w górę polecenie Odpowiedz tylko nadawcy i nacisnąć Enter. Można też po otwarciu menu kontekstowego naciskać N i kiedy znajdziemy Odpowiedz tylko nadawcy, nacisnąć Enter..

W ten sposób także otworzy się omawiane wcześniej okno odpowiedzi, gdzie pola Do i Temat już są wypełnione, a my tylko piszemy swój list i wysyłamy go.

5.4.1.2. Odpowiedz wszystkim

Po otwarciu wiadomości, w menu Wiadomość (skrót Alt+M) jest dostępne polecenie Odpowiedz wszystkim (litera M lub odszukujemy to polecenie strzałką w dół lub w górę i naciskamy Enter). Polecenie Odpowiedz wszystkim znajdziemy też w menu kontekstowym nagłówka wiadomości. Można też je wywołać skrótem Ctrl+Shift+R. Odpowiedz wszystkim powoduje wysłanie odpowiedzi wszystkim adresatom oryginalnej wiadomości. Chodzi o to, że oprócz nas, wiadomość, na którą odpowiadamy, mogła być wysłana również innym osobom. I wszystkie te osoby otrzymają naszą odpowiedź. Trzeba więc zachować pewną ostrożność przy korzystaniu z tej funkcji.

Po wybraniu polecenia Odpowiedz wszystkim (Ctrl+Shift+R) otworzy się omawiane wcześniej okno odpowiedzi, gdzie pola Do i Temat będą już wypełnione. W polu Do może znajdować się wielu odbiorców.

5.4.2. Przekazywanie wiadomości dalej

Do przesłania otrzymanej wiadomości kolejnej osobie lub kilku osobom służy polecenie Przekaż.

W tym przypadku możemy wywołać to polecenie podobnie jak przy odpowiadaniu. Przy otwartej wiadomości z jej menu Wiadomość (Alt+M) wybieramy Przekaż (P lub odszukujemy strzałką w dół to polecenie i naciskamy Enter). Można też bez otwierania wiadomości, stojąc na jej nagłówku nacisnąć Ctrl+L lub z menu kontekstowego wybrać literą P - Przekaż, albo strzałkami w dół lub w górę odszukać Przekaż i  i nacisnąć Enter.

Otworzy się okno tworzenia wiadomości, w którym tym razem kursor znajduje się w polu edycyjnym Do, gdzie wpisujemy adres lub nazwę osoby, której chcemy wysłać wiadomość. Jeśli chcemy wysłać, czy raczej przekazać tą wiadomość więcej niż jednej osobie, to po wpisaniu adresu naciskamy Enter i wpisujemy kolejnego odbiorcę. Potem Tabulatorem przechodzimy do pola edycyjnego Dokument, gdzie wpisujemy treść naszego listu. Jeśli oczywiście chcemy coś dodać do przekazywanej wiadomości. Po drodze omijamy pole Temat, gdzie na początku dodane jest Fw:, co oznacza, że odbiorca ma do czynienia z przekazywaną wiadomością.

Kiedy przekazujemy wiadomość kolejnemu odbiorcy, to oczywiście zostanie ona przesłana dalej z załącznikiem, o ile taki posiada. Nie ma oczywiście obowiązku dodawania żadnych treści od siebie w przekazywanej wiadomości, ponieważ istotą rzeczy jest, że chcemy podzielić się z kimś, treścią otrzymaną od kogoś innego. W momencie, kiedy wiadomość jest gotowa (generalnie po wpisaniu odbiorcy), naciskamy Ctrl+Enter, albo z menu Plik (Alt+P) wybieramy Wyślij teraz (T). Wiadomość zostanie wysłana. Jeżeli okno przekazywania wiadomości wywołaliśmy przy otwartej oryginalnej wiadomości, musimy zamknąć jeszcze to okno Escapem.

5.4.3. Rezygnacja z tworzenia wiadomości i korzystanie z folderu Szkice

Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu chcemy zrezygnować z tworzenia wiadomości. Kiedy otworzymy okno tworzenia nowej wiadomości (Ctrl+N), czy też przez Odpowiedz nadawcy (Ctrl+R) i nie zaczęliśmy jeszcze pisać, okno to możemy zamknąć naciskając Alt+F4.

Kiedy jednak przy tworzeniu nowej wiadomości postawimy choćby jeden znak, albo okno tworzenia wiadomości wywołamy przez Przekaż (Ctrl+L), przy próbie zamknięcia wiadomości bez wysłania, otrzymamy komunikat ostrzegawczy.

Okno dialogowe Zapisz wiadomość informuje, że Wiadomość nie została wysłana i pyta, czy zapisać ją w folderze Szkice. Domyślnie zaznaczony jest przycisk Zapisz. Jeśli naciśniemy Spację, okno tworzenia wiadomości zostanie zamknięte, a wiadomość zostanie zapisana w folderze Szkice.

Folder Szkice może okazać się bardzo przydatnym, kiedy na przykład piszemy do kogoś długi list i z jakiegoś powodu musimy przerwać pracę na komputerze. Warto wtedy zapisać dotychczasową naszą pracę, by powrócić do niej później. Wystarczy przed zamknięciem okna tworzenia wiadomości (Alt+F4) nacisnąć skrót Ctrl+S lub z menu Plik (Alt+P) wybrać Zapisz (litera S albo odszukujemy to polecenie strzałką w dół i naciskamy Enter). Niedokończona wiadomość trafi do folderu Szkice.

Aby dokończyć zapisaną w folderze Szkice wiadomość i wysłać ją, musimy przejść Tabulatorem do drzewa folderów i strzałką w dół lub w górę odszukać folder Szkice.

Potem Tabulatorem powracamy na listę nagłówków wiadomości zapisanych w wybranym folderze i odszukujemy strzałką w dół lub w górę wiadomość, którą chcemy dokończyć. Naciskamy Enter. Wiadomość otworzy się. Dalej postępujemy tak, jak przy wysyłaniu, czy tworzeniu wiadomości. Zwróćmy uwagę, w którym polu znajduje się kursor.

UWAGA! Pamiętajmy, że po kolejnym otwarciu Thunderbird pokaże nam listę wiadomości ostatnio otwieranego folderu. Warto więc dla porządku, przed wyłączeniem Thunderbirda, powrócić do folderu Odebrane.

5.4.4. Wysyłanie wiadomości z załącznikiem

Załącznik to plik, który chcemy wysłać z naszego komputera. Plik taki możemy w dowolnym momencie dołączyć do nowo tworzonej wiadomości. Oczywiście przed jej wysłaniem.

UWAGA! Nie można jako załącznik wysłać folderu. Chyba, że uprzednio go skompresujemy (inaczej spakujemy). Służą do tego programy do archiwizowania. Najpopularniejsze to: WinRAR i WinZIP. Ale ja polecam bezpłatne: HaoZip lub 7Zip. Trzeba też pamiętać o tym, że wielkość załącznika jest ograniczona przez operatora naszej poczty. Kiedyś załącznik nie mógł być większy niż 5 MB. Teraz jest to często nawet 100 MB. Ale szczegóły na ten temat znajdziemy w parametrach naszego konta e-mail.

Aby dodać plik załącznika, przy otwartym oknie tworzenia wiadomości, naciskamy skrót Ctrl+Shift+A lub z menu Plik (Alt+P) wybieramy podmenu Załącz (C lub odszukujemy to polecenie strzałką w dół, rozwijamy strzałką w prawo) i dalej naciskamy Enter na Plik.

Otworzy się okno: Załącz plik do tej wiadomości. Przypomina ono klasyczne okno systemu Windows, znane z różnych aplikacji, kiedy chcemy otworzyć jakiś plik.

Kursor znajduje się w polu edycyjnym Nazwa pliku. Jeżeli znamy dokładną nazwę pliku, który chcemy wysłać i jego lokalizację, możemy wpisać w tym miejscu pełną ścieżkę z nazwą tego pliku i nacisnąć Enter. Plik zostanie dołączony do wiadomości. Rzadko kiedy jednak w ten sposób uda się dołączyć plik, bo nie wolno popełnić w ścieżce dostępu najmniejszego błędu.

Lepszym sposobem jest wyjść z pola edycyjnego Nazwa pliku do listy folderów naciskając Shift+Tabulator (w Windows 10 dwukrotnie). Listę folderów przeglądamy w poszukiwaniu pliku, który chcemy dołączyć, tak jak byśmy poruszali się w Eksploratorze Windows. Czyli skrótem Alt+Strzałka w górę wychodzimy do folderu o poziom wyżej. Backspace – poprzedni widok. Strzałkami w dół lub w górę poruszamy się po liście folderów i plików w danym folderze. Enterem otwieramy folder. Kiedy już znajdziemy plik, który chcemy dołączyć do wiadomości, naciskamy na nim Enter. Można też po wybraniu pliku Tabulatorem przejść do przycisku Otwórz i nacisnąć Spację.

Załącznik będzie dodany, a kiedy wiadomość jest gotowa, wysyłamy ją skrótem Ctrl+Enter.

5.4.4.1. Dodawanie wielu załączników

Jeśli chcemy dodać wszystkie pliki znajdujące się w danym folderze, to po wejściu do folderu zaznaczamy wszystkie pliki (Ctrl+A) i naciskamy Enter. Jeśli chcemy dodać kilka plików z pośród wielu zgromadzonych w danym folderze, to stosujemy metodę selektywnego zaznaczania. Po wybraniu pierwszego pliku, poruszamy się strzałkami w dół lub w górę w poszukiwaniu kolejnego, ale koniecznie z wciśniętym klawiszem Ctrl. Kiedy znajdziemy kolejny plik, zaznaczamy go Spacją, także z wciśniętym klawiszem Ctrl. Po wybraniu wszystkich plików do wysłania, naciskamy Enter. Pliki będą gotowe do wysłania.

Kiedy z kolei chcemy wysłać kilka plików z różnych lokalizacji, to po dodaniu pierwszego pliku, ponownie wywołujemy okno dodawania załącznika Ctrl+Shift+A i powtarzamy proces wyszukiwania i  dodawania załącznika.

5.4.4.2. Prosty sposób wysyłania wiadomości z załącznikiem

UWAGA! Opisana w tym punkcie metoda działa tylko wtedy, kiedy korzystamy z wersji instalacyjnej,a nie portable programu i nasz Thunderbird jest ustawiony jako domyślny klient poczty e-mail. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona podczas instalacji. Możemy też ustawić Thunderbird jako domyślnego klienta poczty w oknie jego opcji (patrz rozdział 4.8. Zaawansowane).

Najwygodniejszym sposobem wysyłania wiadomości z załącznikiem jest odszukanie pliku w komputerze za pomocą Eksploratora Windows (inaczej Ten komputer czy w Windows 7 Komputer) i wybranie z jego menu kontekstowego polecenia Wyślij do... (menu rozwijane) i strzałką w prawo Adresat poczty (tu Enter). Otworzy się okno tworzenia nowej wiadomości, gdzie znajdować się będziemy w polu edycyjnym Do. Dalej postępujemy jak przy tworzeniu nowej wiadomości. Zwróćmy tylko uwagę, że w polu Temat, jak i Dokument są wpisane automatycznie treści, które możemy oczywiście skorygować. Jeśli chcemy napisać coś od siebie, to polecam w polu Dokument zaznaczyć całą automatycznie dodaną treść skrótem Ctrl+A i usunąć naciskając Delete, albo od razu zacząć pisać list.

W podany wyżej sposób możemy wysłać kilka plików na raz, jeśli znajdują się w jednym folderze. Musimy tylko najpierw zaznaczyć te pliki, które chcemy wysłać. Jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie to Ctrl+A. Jeśli niektóre, to stosując metodę wybiórczego zaznaczania – poruszanie się strzałkami i zaznaczanie Spacją z wciśniętym klawiszem Ctrl. Potem menu kontekstowe i dalej jak opisano powyżej. Wyślij do... – Adresat poczty.

Jeśli mamy zainstalowany w systemie Windows jakiś program do archiwizowania (pakowania), to zwykle program ten dodaje do menu kontekstowego Eksploratora Windows swoje wpisy. Nas interesuje w tym momencie coś w stylu Dodaj do archiwum i wyślij. Za pomocą tego polecenia możemy wysłać także cały folder, bo przed wysłaniem zostanie on spakowany. Więc otrzyma postać pliku archiwum. Podobnie, jeśli chcemy wysłać wiele plików, czy nawet jeden plik, możemy je najpierw spakować i wysłać. Po wybraniu co chcemy wysłać naciskamy menu kontekstowe, szukamy strzałkami w dół lub w górę polecenia Dodaj do archiwum i wyślij, gdzie naciskamy Enter. Plik, pliki lub cały folder zostaną spakowane i dołączone do okna tworzenia nowej wiadomości. Dalej postępujemy jak przy wysyłaniu zwykłej wiadomości (patrz 5.4. Wysyłanie wiadomości).

5.5. Żądanie potwierdzenia i priorytet wiadomości

5.5.1. Żądanie potwierdzenia

Jeżeli na co dzień nie stosujemy żądania potwierdzenia, ale chcemy o takie potwierdzenie poprosić odbiorcę aktualnie wysyłanej wiadomości, to w dowolnym momencie przed jej wysłaniem, z menu Opcje (Alt+O) okna nowo tworzonej wiadomości, wybieramy polecenie Żądaj potwierdzenia doręczenia (literą D lub odszukujemy strzałką w dół lub w górę i naciskamy Enter).

Dopiero potem wysyłamy wiadomość.

Żądanie potwierdzenia wiadomości można ustawić dla wszystkich wysyłanych wiadomości otwierając Opcje z menu Narzędzia głównego okna programu (Alt+N, a potem O). Z listy opcji trzeba wybrać Zaawansowane, a potem zakładkę Ogólne, gdzie trzeba otworzyć przyciskiem Opcje potwierdzeń… stosowne okno dialogowe. Tam zaznaczamy Zawsze żądaj potwierdzeń doręczenia wysyłanych wiadomości.

Można też ustawić żądanie potwierdzenia wysyłanych wiadomości dla wszystkich wiadomości wysyłanych tylko z konkretnego konta. Wykonuje się to w oknie Konfiguracja kont. Z menu Narzędzia (Alt+N) głównego okna programu wybieramy Konfiguracja kont (literą K). Tam z drzewa ustawień wybieramy Potwierdzenia. Tabulatorem przechodzimy do opcji Użyj globalnych ustawień potwierdzenia doręczenia wiadomości dla tego konta i strzałką w dół przestawiamy na Dostosuj ustawienia potwierdzenia doręczenia wiadomości dla tego konta. Teraz Tabulatorem przechodzimy do Zawsze żądaj potwierdzeń doręczenia wysyłanych wiadomości.

5.5.2. Priorytet wiadomości

Każdej wysyłanej wiadomości, o ile jest ku temu potrzeba, można nadać stosowny priorytet. W ten sposób oznacza się wiadomość, by zwrócić na nią odbiorcy uwagę już przy przeglądaniu nagłówków odebranej poczty. Nagłówek wiadomości z określonym priorytetem, innym niż normalny, jest bowiem odpowiednio oznaczony. Podobnie jak wiadomość z załącznikiem.

Aby nadać wysyłanej wiadomości jakiś priorytet, podobnie jak przy żądaniu potwierdzenia, przed jej wysłaniem, przy otwartym oknie nowo tworzonej wiadomości, z menu Opcje (Alt+O) wybieramy podmenu Priorytet (litera E lub odszukujemy strzałką w dół lub w górę i rozwijamy strzałką w prawo). Trafimy na listę priorytetów: najwyższy, wysoki, normalny, niski i najniższy.

Pierwotnie każda wiadomość ma priorytet normalny, o czy de facto przy odbieraniu nie jesteśmy specjalnie informowani. Jeśli chcemy wysyłanej wiadomości nadać inny niż normalny priorytet, strzałkami w dół lub w górę wybieramy taki jak nas interesuje i naciskamy Enter. Teraz możemy dokończyć proces wysyłania wiadomości.

UWAGA! Wiadomość może oczywiście jednocześnie zawierać zarówno załącznik, mieć określony priorytet, jak i żądać potwierdzenia doręczenia. Możemy to wszystko zastosować zarówno dla nowo tworzonej wiadomości, przy odpowiadaniu, jak też przekazywaniu wiadomości.

6. Zarządzanie zgromadzonymi wiadomościami

6.1. Kasowanie wiadomości

Wiadomości można kasować naciskając na odpowiedniej klawisz Delete, kiedy poruszamy się po liście nagłówków wiadomości z określonego folderu. Możemy też nacisnąć Delete kiedy odczytujemy wiadomość. Okno wiadomości zamknie się,a my powrócimy do listy nagłówków.

UWAGA! Jeśli nie zastosowaliśmy wcześniej opisanej konfiguracji (4.8. Zaawansowane), okno kasowanej wiadomości zostanie zamknięte, a nam ukaże się następna z tego folderu. Zawsze możemy ją zamknąć Escapem.

Tak czy inaczej usuwana wiadomość trafi do folderu Kosz, który pełni w Thunderbird podobną funkcję jak Kosz systemowy.

Kiedy mamy stuprocentową pewność, że określona wiadomość nie będzie nam już potrzebna, możemy ją usunąć definitywnie, z pominięciem folderu Kosz. Należy jednak wtedy nacisnąć Shift+Delete.

6.2. Archiwizowanie wiadomości

Thunderbird może w prosty sposób archiwizować ważne wiadomości. Wystarczy przeglądając nagłówki lub przy otwartej, odczytywanej wiadomości, nacisnąć literę A. Wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Archiwum, a ściślej jego podfolderu, który ma nazwę zgodną z rokiem wynikającym z daty otrzymania wiadomości. Thunderbird sam utworzy te foldery.

Jeśli w przyszłości będziemy chcieli otworzyć wiadomość z folderu archiwum, będziemy musieli przejść do drzewa folderów Tabulatorem i strzałkami w dół lub w górę odszukać folder Archiwum. Rozwijamy go strzałką w prawo i strzałką w dół odszukujemy rok, z którego zarchiwizowana wiadomość nas interesuje. Następnie wracamy Tabulatorem do listy nagłówków wiadomości wybranego folderu i odszukujemy tą wiadomość strzałką w dół lub w górę. Otwieramy oczywiście naciskając Enter. Po odczytaniu zaś zamykamy tą wiadomość Escapem.

UWAGA! Pamiętajmy, że po kolejnym otwarciu Thunderbird pokaże nam listę wiadomości ostatnio otwieranego folderu. Warto więc dla porządku przed wyłączeniem Thunderbirda, powrócić do folderu Odebrane.

6.3. Przenoszenie wiadomości między folderami

Funkcja przenoszenia wiadomości najczęściej przydaje się, kiedy omyłkowo skasujemy jakąś wiadomość. Trafi ona wówczas do folderu Kosz.

Kiedy chcemy daną wiadomość przenieść do innego folderu, odszukujemy ją, i z menu kontekstowego jej nagłówka, albo po jej otwarciu z menu Wiadomości (Alt+M) wybieramy strzałką w dół lub w górę podmenu Przenieś do, które rozwijamy strzałką w prawo. Dalej mamy do wyboru: Ostatni, folder o nazwie naszego konta i Lokalne foldery. Każdy z tych elementów jest rozwijanym strzałką w prawo podmenu.

UWAGA! Podmenu Ostatni będzie na początku niedostępne, ponieważ trafiają do niego ostatnio używane foldery..

Naciskając strzałkę w prawo na Ostatni znajdziemy foldery, do których ostatnio wiadomości były przenoszone. Po wybraniu strzałką w dół lub w górę jednego z folderów, naciskamy Enter. Wiadomość powróci do wybranego folderu.

Z kolei folder o nazwie konta zawiera podfoldery widniejące w widoku folderów. Mogą to być: Odebrane, Szkice, Wysłane, Archiwum, Kosz, itp. W zależności od tego, który folder wybierzemy strzałkami w dół lub w górę i naciśniemy na nim Enter, wiadomość trafi do niego.

Podobnie po rozwinięciu podmenu Lokalne foldery, strzałkami w dół lub w górę możemy wybrać folder, do którego ma trafić przenoszona wiadomość.

UWAGA! Lista folderów lokalnych może być bardzo skromna przypadku konfiguracji kont z użyciem protokołu IMAP.

Przykład

Przywróćmy na przykład wiadomość z Kosza do folderu Odebrane naszego konta. Przechodzimy Tabulatorem na drzewo folderów i strzałkami w dół lub w górę odszukujemy folder Kosz naszego konta (poziom drugi po nazwie naszego konta, które jest poziomem pierwszym). Następnie powracamy Tabulatorem do tabeli z nagłówkami wiadomości i odszukujemy strzałkami w dół lub w górę tą, którą chcemy przenieść do folderu Odebrane. Naciskamy menu kontekstowe i strzałkami w dół lub w górę wybieramy Przenieś do (podmenu), rozwijamy strzałką w prawo, strzałką w dół odszukujemy nasze konto o nazwie konto.edukacyjne@wp.pl i rozwijamy strzałką w prawo. Tu natrafimy na folder Odebrane, więc naciskamy Enter. Wiadomość zostanie przeniesiona, więc zniknie z kosza.

Jest jednak o wiele szybszy sposób na przywrócenie wiadomości konkretnie do folderu Odebrane. Wystarczy odnaleźć nagłówek wiadomości i nacisnąć Ctrl+Shift+M. Wiadomość automatycznie powróci do folderu Odebrane. Polecenie Przenieś ponownie do „Odebrane” znajduje się też w menu Wiadomości (Alt+M) i w menu kontekstowym nagłówka wiadomości.

6.4. Niechciana poczta

O filtrze niechcianej poczty wspominałem przy okazji konfigurowania konta e-mail w rozdziale 4.6. Niechciana poczta i Bezpieczeństwo.

Jeśli chcemy oznaczyć wiadomość jako niechcianą, musimy z menu kontekstowego jej nagłówka, albo gdy jest otwarta z jej menu Wiadomości (Alt+M) odszukać strzałkami w dół lub w górę podmenu Oznacz i rozwinąć strzałką w prawo, a potem odszukać strzałkami w dół lub w górę Jako niechcianą i nacisnąć Enter.

Możemy też po prostu nacisnąć literę J. Przy pierwszym użyciu jednak tej funkcji zostanie wyświetlone okno dialogowe Informacje o filtrze niechcianej poczty, z którego to dowiemy się, co to też jest ten filtr niechcianej poczty.

Po wysłuchaniu tych informacji, naciskamy Spacją jedyny i zaznaczony przycisk OK.

Następne wiadomości pochodzące od nadawcy, którego wiadomość uznaliśmy za niechcianą, będą przez Thunderbird automatycznie rozpoznawane przy kolejnym pobieraniu, jako niechciana poczta i przenoszone do folderu Niechciane.

Pierwotnie ręcznie oznaczone jako niechciane wiadomości nie są przenoszone automatycznie do folderu Niechciane. Możemy to uczynić wybierając z menu Narzędzia (Alt+N) polecenie Usuń niechciane wiadomości z folderu (litera E lub odszukujemy to polecenie strzałkami w dół lub w górę i naciskamy Enter). Jeśli jednak zastosujemy ustawienia konfiguracji Thunderbirda opisane w rozdziale 4.6. Niechciana poczta i Bezpieczeństwo, po ręcznym oznaczeniu wiadomości jako niechciana, zniknie ona z folderu Odebrane i zostanie przeniesiona do folderu Niechciane, albo innego określonego przez nas podczas konfiguracji programu.

W zależności od ustawień, niechciane wiadomości trafiają do folderu Niechciane, albo do folderu Kosz. Pamiętajmy też o tym, że Thunderbird, na podstawie naszych wcześniejszych wyborów, po odebraniu sam rozpoznaje automatycznie, które wiadomości są niechciane. Może zdarzyć się jednak, że jako niechciana zostanie uznana jakaś wiadomość niesłusznie. Dlatego przeglądajmy czasami folder niechcianej poczty i kiedy natrafimy na wiadomość niesłusznie się tam znajdującą, oznaczmy ją jako pożądaną. Wystarczy zastosować skrót Shift+J lub z menu Wiadomości (Alt+M), albo też menu kontekstowego strzałkami w dół lub w górę wybrać Oznacz i rozwinąć strzałką w prawo, a potem znów strzałkami w dół lub w górę odszukać: Jako pożądaną i nacisnąć Enter.

Jeśli natomiast uznamy, że wiadomość autentycznie jest niepożądana i jej nie chcemy, to warto ją usunąć, naciskając Delete, by niepotrzebnie nie zajmować miejsca na dysku komputera. Wiadomość trafi do Kosza. Możemy też nacisnąć Shift+Delete i usunąć wiadomość z pominięciem Kosza.

W punkcie 4.6. Niechciana poczta i Bezpieczeństwo opisywałem konfigurację zachowania Thunderbirda, kiedy ma do czynienia z takimi wiadomościami. Można wtedy było ustawić, po jakim czasie od pobrania, wiadomości z folderu Niechciane będą automatycznie usuwane i trafią do Kosza.

6.5. Kosz

Folder Kosz, jak już wspominałem, przechowuje usuwane z innych folderów wiadomości. Dla zwolnienia miejsca na dysku komputera i zachowania sprawności działania Thunderbirda, warto od czasu do czasu opróżniać ten folder. Nie ma sensu przechowywać czegoś, co nam jest niepotrzebne.

Jeśli mamy pewność, że w koszu są tylko niepotrzebne wiadomości, najprościej będzie go opróżnić wybierając z menu Plik (Alt+P) polecenie Opróżnij Kosz (litera R lub odszukać strzałkami w dół lub w górę i nacisnąć Enter). Pojawi się okno dialogowe Potwierdź, w którym Thunderbird zapyta: Czy na pewno całkowicie usunąć wszystkie wiadomości i foldery z Kosza?

Domyślnie zaznaczony będzie przycisk Tak. Jeśli chcemy to uczynić, naciskamy Spację. Jeśli chcemy jednak zrezygnować, naciskamy Escape lub przechodzimy strzałkami w lewo lub w prawo do przycisku Nie i naciskamy Spację.

Przed wyborem przycisku Tak, możemy też Tabulatorem przejść do pola wyboru: Nie pytaj ponownie i zaznaczyć je Spacją. Wtedy przy kolejnym opróżnianiu Kosza, Thunderbird nie poprosi o potwierdzenie, tylko automatycznie usunie wiadomości. Ale wtedy trzeba być wyjątkowo ostrożnym przy usuwaniu wiadomości.

Można oczywiście też usuwać wiadomości z folderu Kosz pojedynczo, przeglądając je najpierw i upewniając się, czy aby na pewno dana wiadomość jest nam niepotrzebna. Aby zobaczyć wiadomości znajdujące się w Koszu, musimy przejść Tabulatorem do widoku drzewa folderów i odszukać strzałkami w dół lub w górę folder Kosz. Potem powracamy Tabulatorem do tabeli prezentującej nagłówki wiadomości z Kosza i przeglądamy je strzałkami w dół lub w górę. Możemy usunąć określone wiadomości naciskając Delete, kiedy słyszymy jej nagłówek, albo najpierw otworzyć, odczytać wiadomość i dopiero nacisnąć Delete.

UWAGA! Po usunięciu otwartej wiadomości, może pozostać otwarte okno kolejnej, jeśli nie zastosowaliśmy konfiguracji opisanej w rozdziale 4.3. Wyświetlanie (zakładka Zaawansowane). Zawsze okno takie możemy zamknąć Escapem, aby powrócić do przeglądania tylko nagłówków wiadomości.

Kiedy napotkamy w Koszu wiadomość, która jest ważna, możemy ją w prosty sposób przywrócić do folderu Odebrane naciskając Ctrl+Shift+M, albo zarchiwizować naciskając literę A lub też przenieść do dowolnego innego folderu, korzystając z tego co poznaliśmy w punkcie 6.3. Przenoszenie wiadomości między folderami.

Może też zdarzyć się, że do Kosza trafi cały folder. Chociaż przed jego przypadkowym usunięciem powinno nas uchronić stosowne okno dialogowe z ostrzegawczym komunikatem. Aby zobaczyć wiadomości w nim znajdujące się, musimy na widoku drzewa folderów odszukać strzałkami w dół lub w górę Kosz i rozwinąć go strzałką w prawo, a następnie strzałką w dół wybrać usunięty folder. Przywrócenie z Kosza całego folderu na swoje miejsce, jest niestety możliwe tylko przy użyciu techniki przeciągnij i upuść. Można też we właściwym miejscu utworzyć nowy folder (6.6. Tworzenie własnego folderu) o tej samej nazwie i potem korzystając z umiejętności przenoszenia wiadomości, umieścić je w nim (6.3. Przenoszenie wiadomości między folderami).

UWAGA! Pamiętajmy, że po kolejnym otwarciu Thunderbird pokaże nam listę wiadomości ostatnio otwieranego folderu. Warto więc dla porządku przed wyłączeniem Thunderbirda, powrócić do folderu Odebrane.

6.6. Tworzenie własnego folderu

W widoku drzewa folderów możemy utworzyć też własne foldery. Wystarczy przejść do tego widoku Tabulatorem, ustawić się strzałkami w dół lub w górę na folderze, w którym chcemy utworzyć swój folder, a następnie z menu kontekstowego odszukać strzałkami w dół lub w górę Nowy folder lub Nowy podfolder i nacisnąć Enter.

Pojawi się okno dialogowe Nowy folder, gdzie w polu edycyjnym Nazwa musimy podać nazwę folderu.

Potem możemy nacisnąć Enter i folder zostanie utworzony w uprzednio wybranym folderze. To okno dialogowe daje też jednak możliwość określenia, gdzie też ten folder ma powstać. W tym celu, po wpisaniu nazwy folderu naciskamy Tabulator i znajdziemy się na liście rozwijanej, gdzie strzałkami w dół lub w górę możemy wybrać miejsce, w którym utworzymy folder. Jeśli pole listy rozwiniemy skrótem Alt+Strzałka w dół, to może okazać się, że niektóre foldery są rozwijanym strzałką w prawo podmenu. Znów strzałkami w dół lub w górę odszukujemy miejsce docelowe. Po dokonaniu wyboru (w przypadku korzystania z rozwijanego podmenu Enterem) naciskamy Enter, albo Tabulatorem przechodzimy do przycisku Utwórz folder i naciskamy Spację.

Jeśli w momencie, kiedy otwarte jest okno dialogowe Nowy folder, z jakiegoś powodu chcemy zrezygnować z jego tworzenia, naciskamy Escape lub też Tabulatorem odszukujemy przycisk Anuluj i naciskamy Spację.

Foldery można kasować podobnie jak wiadomości klawiszem Delete lub Shift+Delete z pominięciem Kosza.

7. Książka adresowa

Osoby do których piszemy e-maile automatycznie są zapisywane w książce adresowej programu Thunderbird. W znaczący sposób ułatwia to potem wysyłanie wiadomości, bo funkcja autouzupełniania podczas wprowadzania adresu e-mail w polu Do, podpowiada nam pasujące osoby.

7.1. Dodawanie nowego kontaktu do książki adresowej

Oprócz tego, że Thunderbird automatycznie dodaje osoby do książki adresowej, możemy też to robić samodzielnie. Dokładnie rzecz ujmując, Thunderbird nazywa takie kontakty wizytówkami.

Aby utworzyć nową wizytówkę, musimy najpierw otworzyć książkę adresową. Możemy to zrobić skrótem Ctrl+Shift+B lub z menu Narzędzia (Alt+N) wybieramy pierwszą pozycję Książka adresowa (literą A lub Enter, kiedy odszukamy ją strzałkami w dół lub w górę). Otworzy się okno Książki adresowej.

W tym momencie Naciskamy Ctrl+N. Można też skorzystać z menu Plik (Alt+P) książki adresowej, wybierając podmenu Utwórz (literą U lub odszukujemy strzałkami w dół lub w górę i rozwijamy je strzałką w prawo), a następnie na poleceniu Wizytówkę naciskamy Enter lub literę W.

Otworzy się okno dialogowe Nowa wizytówka, a kursor znajdować się będzie w polu Imię zakładki Kontakt. Okno to ma kilka zakładek.

Generalnie, aby korzystać z zapisanego kontaktu, wystarczy wpisać tylko adres mailowy osoby. Ale dla wygody i porządku, warto oprócz tego wpisać choćby imię i nazwisko. Po oknie tym poruszamy się oczywiście Tabulatorem od pola edycyjnego do pola, wypełniając to co uznamy za stosowne.

W zakładce Kontakt znajduje się też ciekawe pole wyboru: Używaj nazwy kontaktu z książki adresowej zamiast nazwy podanej w wiadomości. Domyślnie jest to pole zaznaczone. Powoduje to, że wiadomości pochodzące od osoby, którą mamy zapisaną w książce, będą w swoim nagłówku wyświetlały nazwę według wpisu w polub Wyświetlaj jako, danej wizytówki, choćby nadawca wysłał wiadomość zupełnie inaczej. Oczywiście warunkiem jest, że wyśle z tego konta, które mamy zanotowane i jemu przypisane.

Ponadto są jeszcze dwie ciekawe opcje do ustawienia w karcie Kontakt. A mianowicie możemy określić preferowany format otrzymywanych wiadomości. Jeśli na liście rozwijanej o takiej nazwie, wybierzemy strzałkami w dół lub w górę Tekstowy, to wszystkie wiadomości pochodzące od wpisywanego nadawcy będą u nas wyświetlane jako zwykły tekst z pominięciem zawartości multimedialnej. Jak z kolei wybierzemy HTML, to wiadomości będą miały format stron internetowych, a więc będą mogły zawierać multimedia czy zawartość zdalną. Oczywiście jak ktoś wysyła wiadomości w formacie tekstowym, to u nas nagle nie stanie się ona stroną HTML. Domyślnie w tym polu jest ustawiona opcja Nieznany. Wówczas format wiadomości będzie oryginalny. Taki jak została ona wysłana. Osoby niewidome spokojnie mogą w tym miejscu wybrać format tekstowy. Wiadomości są mniejsze, lżejsze, a przy tym jest to bezpieczniejsza opcja. Przesłane ewentualnie w takiej wiadomości linki, będą działać.

Poza imieniem, nazwiskiem, wspomnianą nazwą wyświetlaną, czy e-mailem, który bezwzględnie trzeba podać oraz wybraniem opisanych wyżej opcji, można też w tej zakładce wpisać: pseudonim, dodatkowy e-mail, nazwę czatu, czy też telefony (domowy, komórkowy, do pracy), itp.

Oprócz zakładki Kontakt w oknie Nowa wizytówka mamy też:

 • Prywatny, gdzie między innymi możemy zanotować adres zamieszkania, czy datę urodzin,
 • Służbowy, gdzie możemy zanotować dane o zatrudnieniu,
 • Inne, gdzie w kolejnych polach edycyjnych możemy wpisywać dowolne informacje, a w ostatnim można wręcz sporządzić notatkę,
 • Czat, gdzie notuje się dane kontaktowe kilku operatorów tego typu usługi (np. Google Talk, AIM, Yahoo, Skype, itp.),
 • Zdjęcie, gdzie dla danego kontaktu można dodać zdjęcie.

Między kolejnymi zakładkami poruszamy się oczywiście skrótem Ctrl+Tabulator. Pozostawiam każdemu zainteresowanemu zapoznanie się z tym, jakie informacje na temat kontaktu można zanotować w poszczególnych zakładkach.

W każdym razie po wpisaniu choćby podstawowych danych: imię, nazwisko i adres e-mail, wystarczy nacisnąć Enter, a osoba zostanie dodana do naszej książki adresowej. Można też cierpliwie Tabulatorem dojść do przycisku OK i nacisnąć Spację.

Domyślnie Thunderbird zapisze nową wizytówkę w Osobistej książce adresowej. Sam natomiast gromadzi adresy w drugiej książce zwanej Zebrane adresy. Do której książki zostanie zapisana nowa wizytówka, możemy się przekonać, kiedy przed wybraniem OK znajdziemy Tabulatorem listę rozwijaną o nazwie Dodaj do. Gdybyśmy chcieli wybrać inną książkę adresową, strzałkami w dół lub w górę musimy ją odnaleźć.

Po dodaniu nowej wizytówki, pozostaje zamknąć okno Książki adresowej skrótem Alt+F4.

7.2. Edytowanie zapisanego kontaktu

Może czasem zdarzyć się, że dodając nową wizytówkę popełnimy jakiś błąd. Najgorzej, jeśli błędnie wpiszemy adres mailowy. Wtedy bezwzględnie musimy poprawić nasz wpis do książki adresowej.

Warto też skorygować automatyczne wpisy Thunderbirda, który zapisuje osoby, do których piszemy tylko w formie adresu. Bez imienia i nazwiska.

Aby edytować jakiś kontakt, czy trzymając się nomenklatury Thunderbirda, wizytówkę, musimy otworzyć książkę adresową Ctrl+Shift+B lub z menu Narzędzia (Alt+N) wybrać Książka adresowa (literą A lub odszukać tą pozycję strzałkami w dół lub w górę i nacisnąć Enter). Znajdować się będziemy na widoku drzewa. To jest lista wizytówek z Osobistej książki adresowej. Jeśli chcemy edytować wizytówkę z tej książki, poszukujemy jej strzałkami w dół lub w górę, ewentualnie naciskamy pierwszą literę z jej nazwy. Jeśli chcemy edytować kontakt zapisany automatycznie przez Thunderbirda, to musimy Tabulatorem przejść do drugiego widoku drzewa, gdzie będziemy mieli na pierwszej pozycji Osobistą książkę adresową. Wtedy strzałką w dół schodzimy do Zebrane kontakty i Tabulatorem idziemy do widoku drzewa, gdzie są wyświetlane wizytówki tej książki. Tu odszukujemy tą, którą chcemy edytować i naciskamy na niej Enter. Otworzy się okno dialogowe o nazwie: Edytuj wizytówkę.

Jest to niemal identyczne okno jak opisywane wcześniej Nowa wizytówka. Różni się tylko tym, że nie ma pola listy o nazwie Dodaj do, gdzie można określić, w której książce adresowej chcemy zapisać kontakt.

Po oknie Edytuj wizytówkę poruszamy się oczywiście Tabulatorem od pola edycyjnego do pola, poprawiając czy uzupełniając dane kontaktu. Między zakładkami przechodzimy skrótem Ctrl+Tabulator. A kiedy chcemy zakończyć edycję wizytówki i zapisać zmiany, naciskamy Enter, albo cierpliwie odszukujemy Tabulatorem przycisk OK i naciskamy Spacje.

Gdybyśmy chcieli zrezygnować z edycji wizytówki, naciskamy Escape lub cierpliwie odszukujemy Tabulatorem przycisk Anuluj i naciskamy Spację.

7.3. Tworzenie wiadomości z poziomu książki adresowej

Tworzenie nowej wiadomości z poziomu książki adresowej jest szczególnie przydatnym i wygodnym sposobem, kiedy chcemy napisać wiadomość do wielu osób jednocześnie. Nie bardzo jest sens czynić to kiedy piszemy do jednej osoby, bo wystarczy skorzystać z podpowiedzi autouzupełniania, kiedy wypełniamy pole Do.

Aby skorzystać z kontaktów zapisanych w książce adresowej, otwieramy książkę Ctrl+Shift+B lub z menu Narzędzia (Alt+N), wybieramy Książka adresowa (litera A lub kiedy ta pozycja jest wybrana strzałkami w dół lub w górę naciskamy Enter). Domyślnie znajdujemy się na liście kontaktów z  Osobistej książki adresowej. Jeśli chcemy skorzystać z kontaktów zapisanych automatycznie przez Thunderbirda, Tabulatorem przechodzimy do widoku drzewa, gdzie jest Osobista książka adresowa i strzałką w dół wybieramy Zapisane kontakty. Potem powracamy do widoku drzewa, gdzie jest lista kontaktów danej książki.

UWAGA! To w jakiej książce adresowej Thunderbird automatycznie zapisuje kontakty osób, do których piszemy, zależy od tego co ustawiliśmy podczas konfiguracji programu. Domyślnie jest to książka o nazwie Zebrane adresy. Zobacz punkt 4.4. Tworzenie (zakładka Adresowanie).

Jeśli chcemy napisać do wszystkich znajdujących się w książce adresowej, zaznaczamy wszystkie kontakty naciskając Ctrl+A. Jeśli chcemy wybrać niektóre osoby, strzałkami w dół lub w górę odszukujemy pierwszą z nich, a potem stosujemy technikę selektywnego zaznaczania, czyli poruszamy się strzałkami z wciśniętym klawiszem Ctrl i zaznaczamy osobę Spacją także z wciśniętym klawiszem Ctrl.

Kiedy już zaznaczymy, co też oznacza, wybierzemy wszystkie interesujące nas osoby, z menu Plik (Alt+P) rozwijamy podmenu Utwórz (literą U lub odszukujemy tą pozycję strzałkami w dół lub w górę, a rozwijamy strzałką w prawo) i wybieramy z niego Wiadomość (literą I lub odszukujemy strzałkami w dół lub w górę i naciskamy Enter). Ten sam efekt osiągniemy używając, z poziomu książki adresowej, skrót Ctrl+M. Otworzy się okno tworzenia nowej wiadomości, gdzie pole edycyjne Do będzie już wypełnione, a kursor będzie znajdował się w polu Temat.

Proszę zwrócić uwagę, że normalnie wywołujemy okno tworzenia wiadomości skrótem Ctrl+N, ale z poziomu otwartej książki adresowej Ctrl+M, bo ten pierwszy skrót służy do dodawania nowej wizytówki.

Dalej postępujemy jak przy zwykłym tworzeniu i wysyłaniu wiadomości, które opisane jest w rozdziale 5.4. Wysyłanie wiadomości. Pamiętajmy tylko, że po wysłaniu wiadomości pozostanie jeszcze otwarte okno Książki adresowej, które zamykamy Alt+F4.

8. Używanie wielu profili

Thunderbird zapisuje informacje osobiste, takie jak wiadomości, hasła i ustawienia użytkownika w zestawie plików zwanym „profilem”, który znajduje się w innym miejscu na dysku niż pliki programu.

Podczas instalacji Thunderbird tworzy profil o nazwie „default”. Ten profil będzie używany automatycznie. Można utworzyć dodatkowe profile. Każdy z nich będzie zawierał własną konfigurację kont, wiadomości, dodatków itp. Dodatkowe profile można utworzyć za pomocą menedżera profili.

Dostęp do wielu kont e-mail można mieć jednak z poziomu jednego profilu. Tworzenie wielu profili jest przydatne raczej tylko wtedy, kiedy z jednej aplikacji chce korzystać kilka osób.

8.1. Uruchomienie menedżera profili

Menedżer profili służy do tworzenia, usuwania i wybierania profili. Nie jest wyświetlany domyślnie. Aby go wyświetlić, należy uruchomić Thunderbirda z parametrem (-p), który spowoduje jego wyświetlenie. Jeśli usuniemy Spacją zaznaczenie z pola wyboru o nazwie: Domyślnie (bez pytania) używaj zaznaczonego profilu przy uruchamianiu, to menedżer profilu będzie uruchamiał się od tej pory zawsze, do czasu ponownego zaznaczenia tej opcji.

8.1.1. Włączanie menadżera profili programu Thunderbird

 1. Użyj skrótu Windows+R. Zostanie wyświetlone okno uruchamiania.
 2. W polu Otwórz: wprowadź thunderbird.exe -p.
 3. Naciśnij Enter lub przejdź do przycisku OK i naciśnij Spację. Zostanie wyświetlone okno menedżera profili programu Thunderbird.

Jeśli okno menedżera profili nie zostanie wyświetlone, należy w polu Otwórz wprowadzić pełną ścieżkę do programu Thunderbird zamkniętą w cudzysłowie:

 • w 32-bitowych systemach Windows:
  "C:Program FilesMozilla Thunderbirdthunderbird.exe" -p
 • w systemach 64-bitowych:
  "C:Program Files (x86)Mozilla Thunderbirdthunderbird.exe" -p

8.2. Tworzenie i usuwanie profili

Zarządzanie profilami odbywa się za pomocą zaprezentowanego wcześniej menedżera profili. Musimy więc go uruchomić.

8.2.1.Tworzenie nowego profilu

 1. W menedżerze profili odszukaj Tabulatorem i naciśnij Spacją przycisk Utwórz nowy profil…. Zostanie uruchomiony kreator nowego profilu.
 2. Po zapoznaniu się z informacjami naciśnij przycisk Dalej.
 3. Podaj nazwę tworzonego profilu. Po podaniu nazwy, możesz opcjonalnie wybrać lokalizację profilu. Tabulatorem przejdź do przycisku Wybierz folder…. i naciśnij Spację.
 4. Otworzy się okno otwierania systemu Windows. Skrótem Shift+Tabulator odszukaj listę folderów i dalej przeglądając ją wybierz folder, w którym mają być zapisywane wszelkie dane nowego profilu. Stosuj backspace by wyjść z folderu i Enter, aby go otworzyć. Strzałkami góra dół przeglądaj listę folderów. Po otwarciu folderu, gdzie chcesz przechowywać dane, Tabulatorem przejdź do przycisku Wybierz folder i naciśnij Spację.
 5. Powrócimy do kreatora. Naciśnij przycisk Zakończ, by utworzyć nowy profil. Jeśli nie określono lokalizacji profilu, zostanie utworzony nowy profil w lokalizacji domyślnej.

8.2.2. Usuwanie profilu

Nie można usunąć profilu przez usunięcie folderu profilu z dysku. Wciąż będzie się on wyświetlał na liście dostępnych profili. Usuwanie wykonuje się z poziomu menedżera profili.

 1. W menedżerze profili odszukaj Tabulatorem listę profili i strzałką w dół lub w górę wybierz ten, który chcesz usunąć.
 2. Odszukaj Tabulatorem i naciśnij Spacją przycisk Usuń profil…. Zostanie wyświetlone okno z informacjami dotyczącymi usuwania profilu i dostępnymi opcjami usunięcia.
 3. Strzałkami w lewo lub w prawo wybierz pożądaną opcję, naciskając Spacją wybrany przycisk: Nie usuwaj plików lub Usuń pliki. Profil zostanie usunięty. W tym drugim przypadku zostaną usunięte też wiadomości zgromadzone w tym profilu.

Jeśli chcemy zrezygnować z usuwania profilu, naciskamy Escape lub odszukujemy Tabulatorem przycisk Anuluj i naciskamy Spację.

8.2.3. Zmiana nazwy profilu

Menadżer profili programu Thunderbird daje też możliwość zmiany nazwy istniejącego profilu. Po odnalezieniu na liście profili tego, którego nazwę chcemy zmienić, Tabulatorem odszukujemy przycisk Zmień nazwę profilu i naciskamy Spację. Pokaże się okno dialogowe, w którym zastępujemy dotychczasową nazwę nową i naciskamy Enter.

9. Skróty klawiszowe Thunderbirda

Skróty klawiszowe pochodzą z oficjalnej strony wsparcia Mozilla Support.

Skróty klawiszowe stanowią szybką i wygodną alternatywę dla nawigacji z użyciem myszy. Na przykład, zamiast przechodzić przez całą strukturę menu w celu zarchiwizowania wiadomości, wystarczy wcisnąć klawisz „A”, gdy wiadomość jest zaznaczona na liście wiadomości. Niektóre skróty mogą być dostosowywane lub wyłączane przy użyciu dodatku.

UWAGA! Jeśli którykolwiek z oficjalnych skrótów nie będzie działał, najprawdopodobniej jest konflikt ze skrótami innego programu. Nie ma większego problemu, jeśli dotyczy to screenreadera, bo każdy ma funkcję przepuszczania klawiszy czy skrótów klawiszowych. W NVDA jest to skrót NVDA+F2. Gdyby konflikt dotyczył innego niż screenreader programu, trzeba go wyłączyć na czas używania Thunderbird.

Indeks tematów:

9.1. O skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe w Thunderbirdzie zależą od kontekstu. Oznacza to, że różnią się w zależności od tego, który obszar interfejsu Thunderbirda jest aktywny. Na przykład, gdy wiadomość jest zaznaczona na liście wiadomości, skróty klawiszowe: Wytnij, Kopiuj, Wklej są nieaktywne, ponieważ wycinanie i wklejanie tekstu do listy wiadomości nie miałoby sensu. Podobnie, jeśli zaznaczysz tekst podczas czytania wiadomości, skrót Kopiuj jest dostępny, natomiast WytnijWklej – już nie, ponieważ o ile kopiowanie tekstu z czytanej wiadomości ma sens, to wklejanie lub wycinanie stamtąd tekstu już go nie ma.

Czasami funkcje wywoływane skrótami klawiszowymi bardzo się różnią między sobą w zależności od tego, która część interfejsu Thunderbirda jest aktywna. Na przykład podczas pisania wiadomości skrót klawiszowy Ctrl+A powoduje zaznaczenie całego tekstu w wiadomości. Natomiast, jeśli aktywne jest zaznaczenie wiadomości na liście wiadomości, skrót Ctrl+A powoduje zaznaczenie wszystkich wiadomości z tej listy.

9.2. Dostosowywanie lub wyłączanie skrótów klawiszowych

Niektóre (ale nie wszystkie) skróty klawiszowe można dostosować za pomocą specjalnych dodatków, które mogą być też przydatne do wyłączenia pewnych skrótów, na przykład w celu zapobieżenia nieoczekiwanemu zachowaniu skrótów jednoklawiszowych.

Dorando Keyconfig (zaktualizowana wersja oryginalnego "keyconfig") oraz Menu Wizard to przykłady dodatków do modyfikowania lub wyłączania skrótów klawiszowych.

UWAGA! Mozilla przypomina, że dodatki które nie zostały stworzone przez Mozillę nie są wspierane lub promowane przez Mozillę.

9.3. Skróty klawiszowe a system operacyjny

 • W systemach Windows i Linux wiele skrótów wymaga użycia klawisza Ctrl.
 • W systemie Mac OS X klawiszem tym zazwyczaj jest klawisz Command oznaczany także jako ⌘.
 • W laptopach z systemem Mac OS X, aby aktywować klawisze funkcyjne, należy wcisnąć dodatkowo klawisz Fn.

9.4. Dostosowywanie skrótów klawiszowych

Rozszerzenie Keyconfig – kliknij tutaj, by je pobrać – umożliwia konfigurację skrótów klawiszowych.

Informacja! Mozilla nie sprawdza, nie akceptuje, ani nie udziela pomocy dla rozszerzeń pochodzących od firm trzecich.

9.5. Lista skrótów klawiszowych

W sekcji Dostosuj ten artykuł znajdującej się po lewej stronie witryny wybierz swój system operacyjny i wersję Thunderbirda. Będą wyświetlane tylko skróty odpowiadające twojemu wyborowi.

Zobacz skróty klawiszowe dla:

Funkcje wiadomości

Tworzenie nowej wiadomości

Nowa wiadomość (w domyślnym formacie): Ctrl+N lub Ctrl+M

Odpowiedz na wiadomość (tylko nadawcy): Ctrl+R

Odpowiedz wszystkim (nadawcy i wszystkim odbiorcom): Ctrl+Shift+R

Odpowiedz liście dyskusyjnej: Ctrl+Shift+L

Przekaż tę wiadomość: Ctrl+L

Edytuj wiadomość jako nową: Ctrl+E

Nowa wiadomość (w niedomyślnym formacie – zwykły tekst/HTML): przytrzymaj klawisz Shift, wybierając z menu kontekstowego Odpowiedz tylko nadawcy, Odpowiedz wszystkim, Odpowiedz liście dyskusyjnej lub Przekaż

Odbieranie i czytanie wiadomości

Pobierz nowe wiadomości z bieżącego konta: F5

Pobierz nowe wiadomości ze wszystkich kont: Shift+F5

Otwórz wiadomość w nowym oknie lub karcie: Enter lub Ctrl+O

Otwórz wiadomość lub folder w nowej karcie w tle: przytrzymaj klawisz Shift i z menu kontekstowego wybierz element Otwórz wiadomość w nowej karcie lub Otwórz w nowej karcie

Otwórz wiadomość lub folder w nowej karcie na pierwszym planie: przytrzymaj klawisz Shift i z menu kontekstowego wybierz element Otwórz wiadomość w nowej karcie lub Otwórz w nowej karcie

Otwórz wątek w nowej karcie: Ctrl+Shift+O

Powiększ: Ctrl++ (plus) lub Ctrl+= (znak równości) lub Ctrl+przewiń kółkiem myszy od siebie

Pomniejsz: Ctrl+- (minus) lub Ctrl+przewiń kółkiem myszy do siebie

Resetuj powiększenie: Ctrl+0 (zero)

Rozwiń zwinięty wątek: Strzałka w prawo

Zwiń rozwinięty wątek: Strzałka w lewo

Rozwiń wszystkie wątki: * (gwiazdka)

Zwiń wszystkie wątki: (backslash)

Grupy dyskusyjne; Ignoruj lub nie ignoruj wątek: K

Grupy dyskusyjne; Ignoruj lub nie ignoruj odpowiedzi: Shift+K

Grupy dyskusyjne; Śledź wątek: W

Zarządzanie wiadomościami

Drukuj wiadomość lub zaznaczony tekst: Ctrl+P

Zapisz wiadomość jako: Ctrl+S

Zobacz źródło wiadomości: Ctrl+U

Zaznacz wszystko (wiadomości, tekst lub załączniki): Ctrl+A

Zaznacz wątek: Ctrl+Shift+A

Włącz/wyłącz tryb przeglądania z użyciem kursora (zaznaczanie tekstu klawiaturą): F7

Kopiuj zaznaczony tekst: Ctrl+C

Wytnij zaznaczony tekst: Ctrl+X

Wklej tekst do pola wyszukiwania lub filtrowania: Ctrl+V

Zaznacz wiele sąsiadujących ze sobą wiadomości: wybierz pierwszą wiadomość, a potem naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i użyj jednego z następujących klawiszy, by powiększyć zaznaczenie: Strzałka w dół, Strzałka w górę, Page Down, Page Up, End lub Home

Zaznacz wiele nie sąsiadujących ze sobą wiadomości (wiadomości położone w różnych miejscach): wybierz pierwszą wiadomość, wciśnij i przytrzymaj Ctrl, odszukując Strzałką w dół lub w górę kolejną, zaznacz ją naciskając Spację (trzymaj Ctrl przy naciskaniu Spacji)

Kopiuj wiadomość do innego folderu: odszukaj wiadomość i przytrzymaj Ctrl stosując technikę przeciągnij i upuść – zwolnij Ctrl dopiero po zakończeniu przeciągania

Przenieś wiadomość do innego folderu: odszukaj wiadomość i przeciągnij ją do folderu docelowego, albo z menu kontekstowego wybierz polecenie Przenieś do(menu rozwijane)

Przenieś/kopiuj wiadomość na powrót do poprzedniego folderu: Ctrl+Shift+M

Archiwizuj wiadomości: A

Usuń wiadomość, folder, załącznik lub zaznaczony tekst: Del

Usuń wiadomość z pominięciem kosza – bez możliwości przywrócenia: Shift+Del

Cofnij: Ctrl+Z

Przywróć: Ctrl+Y

Zmień nazwę folderu: F2

Dodawanie etykiet i oznaczanie wiadomości

Dodaj/usuń etykietę: 1 – 9

Usuń wszystkie etykiety z wiadomości: 0 (zero)

Oznacz wiadomość jako przeczytaną: M

Oznacz wątek jako przeczytany: R

Oznacz wszystko jako przeczytane: Shift+C

Oznacz jako przeczytane według daty: C

Oznacz wiadomość jako niechcianą: J

Oznacz wybraną wiadomość jako pożądaną: Shift+J

Dodaj/usuń oznaczenie gwiazdką: S

Funkcje wyszukiwania i filtrowania

Szukanie wiadomości

Szukaj we wszystkich wiadomościach (wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich kontach): Ctrl+K

Szybkie filtrowanie (przeszukuje wiadomości aktualnym folderze lub widoku): Ctrl+Shift+K

Wyczyść pole szybkiego filtrowania; ukryj pasek szybkiego filtrowania: Esc (aż do skutku)

Szukaj wiadomości (zaawansowane szukanie w folderze): Ctrl+Shift+F

Szukanie tekstu w przeglądanej wiadomości

Znajdź tekst w przeglądanej wiadomości: Ctrl+F

Znajdź ponownie w przeglądanej wiadomości: Ctrl+G lub F3

Znajdź poprzednie w przeglądanej wiadomości: Ctrl+Shift+G lub Shift+F3

Poruszanie się w Thunderbirdzie

Poruszanie się w obrębie listy wiadomości

Strona startowa: Alt+Home

Przewiń w dół bieżącą wiadomość i przejdź do następnej nieprzeczytanej wiadomości: Spacja

Następna wiadomość: F

Poprzednia wiadomość: B

Następna nieprzeczytana wiadomość: N

Poprzednia nieprzeczytana wiadomość: P

Następny nieprzeczytany wątek i oznaczenie aktualnego wątku jako przeczytanego: T

Następna oglądana wiadomość: ] (prawy nawias kwadratowy)

Poprzednia oglądana wiadomość: [ (lewy nawias kwadratowy)

Nadzorowanie okien i kart Thunderbirda

Przejdź do następnego elementu interfejsu: Tab

Przejdź do poprzedniego elementu interfejsu: Shift+Tab

Przejdź do następnego panelu: F6 lub Ctrl+F6

Przejdź do poprzedniego panelu: Shift+F6 lub Ctrl+Shift+F6

Następna karta: Ctrl+Tab lub Ctrl+PageUp

Poprzednia karta: Ctrl+Shift+Tab lub Ctrl+Shift+PageUp

Karta startowa poczty i grup dyskusyjnych (karta 1): Ctrl+1

Karta 2 do 8: Ctrl+2 do Ctrl+8

Ostatnia karta: Ctrl+9

Książka adresowa: Ctrl+Shift+B

Zapisane pliki: Ctrl+J

Pomoc: F1

Włącz/wyłącz panel wiadomości (okno podglądu wiadomości): F8

Włącz – jeśli ukryty – pasek menu: Alt+F10

Wyświetl menu kontekstowe: klawisz menu kontekstowe lub Shift+F10

Minimalizuj: Windows+Strzałka w dół

Zamknij kartę: Ctrl+W lub Ctrl+F4

Zamknij okno: Alt+F4

Cofnij zamknięcie karty (odtwarza i przechodzi do ostatnio zamkniętej karty): Ctrl+Shift+T

Zamykanie Thunderbird: Alt+F4

Tworzenie wiadomości

Zakończ (zamyka Thunderbirda)

Nowa wiadomość (zobacz Tworzenie nowej wiadomości): Ctrl+N lub Ctrl+M

Zapisz szkic: Ctrl+S

Zapisz szkic: Ctrl+P

Wyślij tę wiadomość teraz: Ctrl+Enter

Wyślij tę wiadomość później: Ctrl+Shift+Enter

Zarządzanie oknem tworzenia wiadomości

Włącz/wyłącz panel boczny kontaktów: F9

Przejdź do następnego głównego elementu interfejsu: F6 lub Ctrl+f6 lub Ctrl+Tab

Przejdź do poprzedniego głównego elementu interfejsu: Shift+F6 lub Ctrl+Shift+F6 lub Ctrl+Shift+Tab

Powiększ: Ctrl++ (plus) lub Ctrl+= (znak równości) lub Ctrl+przewiń kółkiem myszy od siebie

Pomniejsz: Ctrl+- (minus) lub Ctrl+przewiń kółkiem myszy do siebie

Resetowanie zooma: Ctrl+0 (zero)

Wyświetl główne okno wiadomości (Poczta i grupy dyskusyjne): Ctrl+1

UWAGA! Większość skrótów klawiszowych służących do zarządzania oknem Thunderbirda może być także używana w oknie tworzenia wiadomości.

Edycja tekstu wiadomości i obsługa załączników

Kopiuj: Ctrl+C

Wytnij: Ctrl+X

Wklej: Ctrl+V

Wklej jako cytat: Ctrl+Shift+O

Wklej bez formatowania: Ctrl+Shift+V

Zawiń wiersze: Ctrl+R

Usuń zaznaczony tekst, załącznik, zawartość celi tabeli lub tabelę: Del

Usuń część słowa po prawej stronie (od kursora do końca słowa): Ctrl+Del

Usuń część słowa po lewej stronie (od kursora do początku słowa): Ctrl+Backspace

Zaznacz wszystko (tekst w wiadomości lub załączniki): Ctrl+A

Zaznacz komórkę tabeli: Ctrl+kliknij wewnątrz komórki

Zaznacz wiersze lub kolumny tabeli: przeciągnij obszar wierszy lub kolumn

Zaznacz tabelę: Ctrl+kliknij obramowanie tabeli

Wstaw odnośnik: Ctrl+K

Przerwij odnośnik lub usuń odnośnik z zaznaczenia: Ctrl+Shift+K

Usuń kotwice: Ctrl+Shift+R

Cofnij: Ctrl+Z

Przywróć: Ctrl+Y

Znajdź i zamień tekst w przeglądanej wiadomości: Ctrl+F lub Ctrl+H

Znajdź ponownie w przeglądanej wiadomości: Ctrl+G lub F3

Znajdź poprzednie wystąpienie w przeglądanej wiadomości: Ctrl+Shift+G lub Shift+F3

Sprawdź pisownię: Ctrl+Shift+P

Załącz plik: Ctrl+Shift+A

Zmień nazwę załącznika: F2

Wygląd treści wiadomości

Zwiększ rozmiar czcionki: Ctrl++ (plus) lub Ctrl+> (znak większości) lub Ctrl+. (kropka)

Zmniejsz rozmiar czcionki: Ctrl+- (minus) lub Ctrl+< (znak mniejszości) lub Ctrl+, (przecinek)

Styl czcionki Pogrubienie: Ctrl+B

Styl czcionki Kursywa: Ctrl+I

Styl czcionki Podkreślenie: Ctrl+U

Styl czcionki Stała szerokość: Ctrl+T

Przerwij lub usuń style czcionki: Ctrl+Shift+Y lub Ctrl+Spacja

Zwiększ wcięcie tekstu: Ctrl+] (prawy nawias kwadratowy)

Zmniejsz wcięcie tekstu: Ctrl+[ (lewy nawias kwadratowy)

Książka adresowa

Dodaj nową wizytówkę do książki adresowej: Ctrl+N (w oknie książki adresowej)

Napisz wiadomość do wybranego kontaktu: Ctrl+M

Wyszukaj kontakt w książce adresowej: na liście kontaktów - pierwsza litera z nazwy kontaktu

Zaawansowane szukanie w książce adresowej: Ctrl+Shift+F

Edytuj właściwości wybranego kontaktu lub książki adresowej: Ctrl+I

Zaznacz wszystko (kontakty lub szukany tekst): Ctrl+A

Drukuj wybrane kontakty: Ctrl+P

Usuń (zaznaczony tekst, kontakt lub książkę adresową): Del

Wyświetl główne okno poczty (poczta i grupy dyskusyjne): Ctrl+1

Różne

Wyczyść historię: Ctrl+Shift+Del

Lightning (dodatek Kalendarz)

Zaczynamy

Wyświetl/ukryj panel dnia dzisiejszego: F11

Karta kalendarza: Ctrl+Shift+C

Karta zadań: Ctrl+Shift+D

Karta wiadomości i grup (karta 1): Ctrl+1

Utwórz nowe wydarzenie: Ctrl+I

Utwórz nowe zadanie: Ctrl+D

Karta kalendarza

Wyświetl pasek filtrowania wydarzeń: wybierz Wydarzenia i zadania, Szukaj wydarzeń

Wyczyść filtr wydarzeń: Ecs

Przejdź do dnia dzisiejszego: Alt+End

Widok dnia: Alt+1

Widok tygodnia: Alt+2

Widok wielu tygodni: Alt+3

Widok miesiąca: Alt+4

Karta zadań

Filtruj zadania: Ctrl+Shift+K

Wyczyść filtr aktualnych zadań: Esc

Funkcje ogólne

Kopiuj (zaznacz zdarzenie, zadanie lub tekst): Ctrl+C

Wytnij (zaznacz zdarzenie, zadanie lub tekst): Ctrl+X

Wklej: Ctrl+V

Usuń (zaznacz zdarzenie, zadanie lub tekst): Del

Cofnij: Ctrl+Z

Przywróć: Ctrl+Y

Drukuj: Ctrl+P

 

Miłej pracy i powodzenia

 

Sylwester Orzeszko