Miejsca przyjazne niewidomym

Miejsca przyjazne osobom niewidomym to miejsca, które dbają o to, by osoby z dysfunkcją wzroku czuły się w ich progach swobodnie, bezpiecznie i komfortowo.

To miejsca, które szanują prawo osób niewidomych do dostępu do informacji, kultury oraz usług.

Chcemy wyróżnić takie miejsca umieszczając je na naszej stronie internetowej, tym samym promując je oraz informując o ich istnieniu osoby niewidome i słabowidzące.