O fundacji

 • Cele fundacji

  Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” została powołana we wrześniu 2014 roku.

  Fundacja ma za zadanie działalność na rzecz emancypacji osób funkcjonalnie niewidomych. Fundatorem jest p. Ryszard Dziewa z Lublina. Fundator w skład organów Fundacji powołał z jednym wyjątkiem osoby całkowicie niewidome, mające doświadczenie i dorobek w pracy zawodowej jak i społecznej.


  Czytaj więcej →
 • Statut

  Statut Fundacji „Świat według Ludwika Braille’a”

  I. Postanowienia ogólne

  II. Cele działania Fundacji

  III. Majątek i dochody Fundacji

  IV. Organy Fundacji

  Rada Fundacji

  Zarząd Fundacji

  V. Zmiana Statutu i celów działania Fundacji, połączenie Fundacji z inną fundacją lub fundacjami, likwidacja Fundacji i rozporządzenie pozostałym majątkiem Fundacji

  VI. Postanowienia końcowe

   


  Czytaj więcej →
 • Organy fundacji

  CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a":
  – Teresa Dederko - Prezes Zarządu Fundacji,
  – Patrycja Rokicka - Sekretarz Zarządu Fundacji,
  – Dariusz Mikułowski - Przewodniczący Rady Fundacji,
  – Aneta Rybińska - Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji,
  – Jan Dzwonkowski - Sekretarz Rady Fundacji,
  – Halina Kuropatnicka-Salamon - Członek Rady Fundacji,
  – Henryk Merchel - Członek Rady Fundacji.


  Czytaj więcej →