Sylwetki ludzi zasłużonych

 • Alicja Gościmska

  Wybitny pedagog w szkole w Laskach

  Wychowawczyni w internacie chłopców

  Autorka wielu opracowań tyflologicznych


  Czytaj więcej →
 • Andrzej Adamczyk

  Doktor fizyki, inicjator informatyki dostępnej dla niewidomych w Polsce

  Do 1981 roku – starszy asystent w Instytucie Badań Jądrowych w Warszawie

  Dyrektor szkół zawodowych w Laskach


  Czytaj więcej →
 • Andrzej Czartoryski

  Dyrektor Warsztatów Szkoleniowych w Ośrodku w Laskach

  Opiekun nad absolwentami szkoły


  Czytaj więcej →
 • Anna Wąsala s. Blanka

  Muzyk, pedagog, nauczycielka

  Organizatorka życia muzycznego w szkole w Laskach

  Kierowniczka zespołów wokalnych


  Czytaj więcej →
 • Antoni Marylski

  Budowniczy Lasek

  Jeden z najbliższych współpracowników matki Elżbiety Czackiej

  Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

  Na dwa lata przed śmiercią przyjął święcenia kapłańskie


  Czytaj więcej →
 • Edmund Oses

  Zasłużony nauczyciel

  Autor książek o niewidomych i niedowidzących dzieciach


  Czytaj więcej →
 • Edwin_Kowalik.jpg

  Edwin Kowalik

  Edwin Kowalik (ur. 1 września 1928 w Chropaczowie, zm. 20 maja 1997 w Warszawie) – pianista, kompozytor, publicysta. Dzieciństwo spędził w Częstochowie, gdzie mieszkał z rodzicami i rodzeństwem do 1935 r. Na skutek urazu okołoporodowego chłopcu stopniowo pogarszał się wzrok, aż do całkowitej jego utraty w siódmym roku życia.


  Czytaj więcej →
 • Ewa Grodecka

  Działaczka polskiego harcerstwa

  Autorka książki „Historia niewidomych polskich w zarysie”


  Czytaj więcej →
 • Halina Lubicz-Kirszke

  Aktorka teatralna

  Działaczka PZN

  Organizatorka życia kulturalnego niewidomych na Ziemi Lubuskiej

  Opiekunka Michała Kaziowa


  Czytaj więcej →
 • Henryk Ruszczyc

  Nauczyciel i wychowawca w szkole w Laskach

  Twórca systemu rehabilitacji zawodowej inwalidów w Polsce

  Pionier licznych kierunków pracy

  Organizator kilku spółdzielni dla niewidomych


  Czytaj więcej →
 • Jadwiga Racka

  Przyjaciel niewidomych w Lublinie

  Lektorka czytająca przez wiele lat książki


  Czytaj więcej →
 • Jan Dziedzic

  Profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

  Organizator sportu niewidomych w Polsce


  Czytaj więcej →
 • Jan Silhan

  Ociemniały żołnierz, kapitan

  Organizator ruchu niewidomych w skali europejskiej

  Twórca i redaktor kwartalników: „Niewidomy Masażysta” i „Pola Stelo” (Esperanto)

  Jeden z twórców szkoły masażu oraz szkoły muzycznej w Krakowie

  Członek prezydium Zarządu Głównego PZN


  Czytaj więcej →
 • January Kołodziejczyk

  Profesor biologii, wybitny botanik

  Badacz flory wodnej

  Po utracie wzroku i unieruchomieniu przez inne choroby kontynuuje działalność naukową i publicystyczną


  Czytaj więcej →
 • Jerzy_Szczygiel.jpg

  Jerzy Szczygieł

  Jerzy Szczygieł - Pisarz. W czasie wojny uczestniczył w działalności konspiracyjnej jako łącznik między oddziałami AK na Lubelszczyźnie. W 1945 roku podczas rozbrajania pocisku stracił wzrok. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1957).


  Czytaj więcej →
 • Józef Buczkowski

  Nauczyciel i organizator szkolnictwa dla niewidomych

  Współpracownik dra Włodzimierza Dolańskiego w dziele zjednoczenia ruchu niewidomych w Polsce

  Założyciel szkoły dla niewidomych w Łodzi

  Budowniczy Ośrodka Szkolenia i Rehabilitacji Niewidomych w Bydgoszczy i długoletni jego dyrektor


  Czytaj więcej →
 • Józef Stroiński

  Organizator Polskiego Związku Niewidomych i spółdzielni Niewidomych w Białymstoku i długoletni prezes tych instytucji


  Czytaj więcej →
 • Józef Szczurek

  Dziennikarz

  Redaktor naczelny „Pochodni” w latach 1958–1994

  Działacz na niwie kultury


  Czytaj więcej →
 • Kazimierz Szczepański

  Profesor nauk rolniczych

  Pracownik naukowy Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach

  Działacz społeczny Polskiego Związku Niewidomych

  W latach 1966–1970 przewodniczący Rady Naukowej PZN, a do końca jej działalności – członek jej prezydium


  Czytaj więcej →
 • Ks. Tadeusz Fedorowicz

  Duchowy opiekun Lasek

  Autor wielu publikacji o treści filozoficzno-religijnej


  Czytaj więcej →
 • Ks. Władysław Korniłowicz

  Jeden z głównych inicjatorów odnowy w Kościele katolickim

  Duchowy przywódca Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach


  Czytaj więcej →
 • Leon Lech

  Nauczyciel w szkole dla niewidomych w Laskach


  Czytaj więcej →
 • Margit Silhan

  Żona kapitana Jana Silhana

  Współautorka wszystkich jego osiągnięć


  Czytaj więcej →
 • Maria Dolańska

  Druga żona dr. Włodzimierza Dolańskiego

  Najbliższa jego współpracowniczka


  Czytaj więcej →
 • Maria Grzegorzewska

  Profesor psychologii i socjologii

  Organizatorka szkolnictwa zajmującego się kształceniem i wychowaniem dzieci niesprawnych fizycznie i psychicznie

  Twórczyni Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej


  Czytaj więcej →
 • Michał Kaziów

  Doktor polonistyki

  Pisarz i dziennikarz

  Współpracownik Polskiego Radia w Zielonej Górze

  Działacz społeczny Polskiego Związku Niewidomych


  Czytaj więcej →
 • Michał Żółtowski

  Nauczyciel i wychowawca w szkole w Laskach

  Patriota, kombatant

  Historyk, autor książek o najwybitniejszych niewidomych w Polsce


  Czytaj więcej →
 • Mieczysław Kosz

  Muzyk pianista, kompozytor


  Czytaj więcej →
 • Mieczysław Michalak

  Przewodniczący Zarządu Głównego PZN w latach 1956–1964


  Czytaj więcej →
 • Modest Sękowski

  Wybitny działacz społeczny

  Twórca i prezes Lubelskiej Spółdzielni Niewidomych

  Przewodniczący Zarządu Okręgu PZN w Lublinie

  Członek Wojewódzkiej Rady Narodowej


  Czytaj więcej →
 • Roza_Maria_Czacka.jpg

  Róża Maria Czacka

  Róża Maria Czacka (znana także jako Matka Elżbieta Czacka) urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi na Ukrainie, jako córka Feliksa Czackiego i Zofii z Ledóchowskich. Zmarła w Laskach 15 maja 1961 roku. Była prawnuczką Tadeusza Czackiego i bratanicą kardynała Włodzimierza Czackiego.


  Czytaj więcej →
 • Sabina Kalińska-Draus

  Nauczycielka w łódzkiej szkole dla niewidomych dzieci

  Współpracowniczka dra Włodzimierza Dolańskiego w dziele organizacyjnego łączenia niewidomych w Polsce


  Czytaj więcej →
 • Stanisław Bukowiecki

  Ociemniały prawnik

  Minister Sprawiedliwości w Radzie Stanu w latach 1916–1918

  Organizator, a następie prezes Prokuratorii Generalnej w Wyzwolonej Polsce


  Czytaj więcej →
 • Stefania Skiba

  Pianistka

  Nauczycielka muzyki w szkole w Laskach


  Czytaj więcej →
 • Stefania Żyłko

  Nauczycielka niewidomych dzieci


  Czytaj więcej →
 • Wanda Szuman

  Wybitna działaczka w dziedzinie oświaty i kultury wśród ludzi niepełnosprawnych

  Organizatorka stowarzyszeń służącym inwalidom

  Prekursorka rehabilitacji niewidomych poprzez sztukę

  Autorka licznych artykułów prasowych i książek poświęconych przywracaniu ludziom niepełnosprawnym pełni życia


  Czytaj więcej →
 • Witold Friemann

  Profesor, pianista

  Kompozytor, pedagog


  Czytaj więcej →
 • Włodzimierz Bielajew

  Muzyk, pianista, skrzypek

  Pedagog, popularyzator muzyki


  Czytaj więcej →
 • Wlodzimierz_Dolanski.jpg

  Włodzimierz Dolański

  Włodzimierz Dolański urodził się 11 września 1886 roku w Jassach w Rumunii w rodzinie Józefa Dolańskiego (emigranta, uczestnika Powstania Styczniowego) i Felicji z domu Włodków. Dzieciństwo razem z trojgiem rodzeństwa i rodzicami spędził w Bukareszcie, gdzie jego ojciec pracował jako inżynier kolejnictwa. W wieku 10 lat Włodzimierz na skutek wybuchu amunicji stracił wzrok i prawą dłoń.


  Czytaj więcej →
 • Zofia Bohdanowicz s. Monika

  Nauczycielka i bibliotekarka w szkole w Laskach

  Absolwentka trzech fakultetów uniwersyteckich


  Czytaj więcej →
 • Zofia Morawska

  Zasłużona działaczka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

  Członek zarządu, długoletni skarbnik Towarzystwa


  Czytaj więcej →
 • Zofia_Sekowska.jpg

  Zofia Sękowska

  Profesor, tyflopedagog

  Wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

  Autorka licznych prac naukowych poświęconych problematyce niewidomych i niedowidzących


  Czytaj więcej →
 • Zygmunt Pawłowicz o. Bruno

  Kapłan, zakonnik

  Krajowy duszpasterz niewidomych

  Autor licznych artykułów do „Pochodni”


  Czytaj więcej →
 • Zygmunt Serafinowicz

  Nauczyciel i działacz oświatowy

  Kierownik szkoły dla niewidomych dzieci w Laskach

  Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej


  Czytaj więcej →